مطالب اختصاصی این صفحه فقط برای افرادی قابل رؤیت است که لایسنس کد کتاب خود را فعال کرده و وارد ناحیه کاربری خود شده باشند.
در غیر اینصورت فقط مطالب عمومی نمایش داده می‌شود.

مطلب اختصاصی: تغییر و اصلاح چند سوال در ویرایش دوم (بروز شده در ۱۳ بهمن ماه)

این بخش فقط برای افرادی قابل نمایش است که لایسنس کد ویرایش دوم کتاب خود را فعال کرده باشند.
درصورتیکه قبلاً این کار را انجام داده‌اید، بایستی وارد حساب کاربری خود شوید.

دانلود آزمون پیش درمانگاهی دامپزشکی بهمن ۹۶ و بررسی سوالات

مطلب اختصاصی: نظر طراح سوال و راه های تشخیص آن (مرتبط با مطالبی که در رفرنس های جدید تغییر کرده اند)

این بخش فقط برای افرادی قابل نمایش است که لایسنس کد ویرایش دوم کتاب خود را فعال کرده باشند.
درصورتیکه قبلاً این کار را انجام داده‌اید، بایستی وارد حساب کاربری خود شوید.

مطلب اختصاصی: رفع ابهام در ارتباط با حفره‌ های قلب جانداران مختلف (مرتبط با فصل فیزیولوژی و ماهی شناسی)

این بخش فقط برای افرادی قابل نمایش است که لایسنس کد ویرایش دوم کتاب خود را فعال کرده باشند.
درصورتیکه قبلاً این کار را انجام داده‌اید، بایستی وارد حساب کاربری خود شوید.

مطلب اختصاصی: معمای استامینوفن! (مرتبط با فصل فارماکولوژی)

این بخش فقط برای افرادی قابل نمایش است که لایسنس کد ویرایش دوم کتاب خود را فعال کرده باشند.
درصورتیکه قبلاً این کار را انجام داده‌اید، بایستی وارد حساب کاربری خود شوید.

مطلب اختصاصی: بررسی دقیق آزمون HA و HI (از سوالات جدید آزمونی)

این بخش فقط برای افرادی قابل نمایش است که لایسنس کد ویرایش دوم کتاب خود را فعال کرده باشند.
درصورتیکه قبلاً این کار را انجام داده‌اید، بایستی وارد حساب کاربری خود شوید.

مطلب اختصاصی: کلسترول خوب و بد! (مرتبط با فصل بیوشیمی)

این بخش فقط برای افرادی قابل نمایش است که لایسنس کد ویرایش دوم کتاب خود را فعال کرده باشند.
درصورتیکه قبلاً این کار را انجام داده‌اید، بایستی وارد حساب کاربری خود شوید.

مطلب اختصاصی: طبقه بندی تمام خانواده های ویروسی (بروز شده در سال ۲۰۱۶)

این بخش فقط برای افرادی قابل نمایش است که لایسنس کد ویرایش دوم کتاب خود را فعال کرده باشند.
درصورتیکه قبلاً این کار را انجام داده‌اید، بایستی وارد حساب کاربری خود شوید.

مطلب اختصاصی: بوتولیسم حیوان و انسان (نکته ای جهت رفع ابهام)

این بخش فقط برای افرادی قابل نمایش است که لایسنس کد ویرایش دوم کتاب خود را فعال کرده باشند.
درصورتیکه قبلاً این کار را انجام داده‌اید، بایستی وارد حساب کاربری خود شوید.

پاسخ آزمون پره انترنی شهریور ۹۶ با کتاب راهنمای جامع علوم پایه چاپ اول

ضمیمه‌ چاپ قدیمی کتاب – هر ۳ بخش (اتمام پشتیبانی از چاپ اول)

تعداد سوالات هر درس در آزمون جامع دامپزشکی سراسری و آزاد