دانلود آزمون پیش درمانگاهی دامپزشکی اسفند 99 و تطبیق سوالات + بررسی سطح آزمون

آزمون پره انترنی دامپزشکی اسفند 99،  آزمونی به نسبت استاندارد و متعادل بود. شاید بتوان سخت‌ترین درس این آزمون را آناتومی دانست.

درس بیوشیمی نیز همچون گذشته، سوالات زیادی از مبحث مسیرهای بیوشیمیایی داشت. سوالات بخش فیزیولوژی نیز در سطح متوسط (نه خیلی سخت و نه آسان) طرح شده بود.

از نکات مثبت این آزمون، متعادل شدن سطح سوالات دروس انگل شناسی و آسیب شناسی بود که در آزمون قبل بسیار با جزئیات و ریز طرح شده بود ولی اینبار جانب انصاف در طرح سوالات آن‌ها رعایت شده بود.

درس ایمنی شناسی، ویروس شناسی و باکتری شناسی نیز همچون گذشته سوالات استاندارد و متعادلی داشتند و این‌بار درس بهداشت پرورش دام و بافت شناسی نیز به این گروه اضافه شده بود.

سوالات مرتبط با بهداشت و پرورش ماهی، طیور، بهداشت شیر و کنترل کیفی نیز همچون آزمون قبل سوالات متوسط رو به دشوار داشتند.

از نکات منفی این آزمون، وجود حدود 3 تا 4 سوال با ایراد علمی (گزینه ناصحیح در پاسخنامه‌ی منتشرشده) بود که دانشجویان اعتراض خود را نسبت به این سوالات در سامانه ثبت شکایات علمی درج کردند.

آزمون اسفند 99

با مطالعه دقیق کتاب راهنمای جامع علوم پایه (چاپ پنجم) و ناحیه کاربری سایت می‌توانستید بین 66 تا 68 سوال این آزمون را پاسخ دهید که تمام این مواردِ تطبیقی در فایل پی‌دی‌اف تحلیل آزمون مشخص شده‌اند و می‌توانید از انتهای این پست دانلود کنید.

آزمون پیش درمانگاهی پره انترنی دامپزشکی اسفند 99

آزمون پیش درمانگاهی دامپزشکی اسفند 99