دانلود آزمون های پیش درمانگاهی – پره انترنی دامپزشکی  (نمونه سوالات علوم پایه دامپزشکی):

حتماً نکات درج شده در انتهای این صفحه را نیز مطالعه کنید. تمامی سوالات از مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه تهیه شده است.

 • ⛔️ ممکن است تعدادی از پاسخ‌های کلیدی منتشر شده توسط مرکز سنجش و پذیرش صحیح نباشند که این سوالات در زمان اعتراض به ایرادات علمی مشخص شده‌اند. در کتاب راهنمای جامع همواره صحیح‌ترین پاسخ‌های ممکن برای سوالات انتخاب می‌شود و سوالات دارای ایراد به فرم صحیح تغییر پیدا کرده‌اند.
 • ویرایش 4 چاپ 7 کتاب کامل‌‎ترین و کارامدترین نسخه از کتاب بوده و در سال 1402 عرضه عمومی شده است:

⛔️ ویرایش‌های قدیمی به دلیل تغییرات ساختاری و بازنویسی کتاب و همچنین تحولات آزمون‌ها، کاملاً از رده خارج شده‌اند.

📍 تطبیق آزمون شهریور 1402 با ویرایش‌های ابتدایی کتاب، حدود 30 از 100 بود اما با چاپ جدید (هفتم)، 73 از 100 است. در آزمون اسفند 1402 نیز تطبیق با ویرایش‌های ابتدایی 28 از 100 بود اما با چاپ هفتم، 68 از 100 است.


آزمون علوم پایه (پره انترنی) دامپزشکی اسفند 1402

سوالات آزمون 10 اسفند 1402 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 10 اسفند 1402 – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون اسفند 1402 و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

قبولی: 45% – تطبیق با گربه: 68%

آزمون علوم پایه (پره انترنی) دامپزشکی شهریور 1402

سوالات آزمون 2 شهریور 1402 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 2 شهریور 1402 – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون شهریور 1402 و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

قبولی: 40% – تطبیق با گربه: 73%

آزمون علوم پایه (پره انترنی) دامپزشکی اسفند 1401

سوالات آزمون 11 اسفند 1401 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 11 اسفند 1401 – آزمون دات نت

قبولی: 40% – تطبیق با گربه: فایل گرافیکی در دست تهیه

آزمون علوم پایه (پره انترنی) دامپزشکی شهریور 1401

سوالات آزمون 3 شهریور 1401 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 3 شهریور 1401 – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون شهریور 1401 و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

قبولی: 38% – تطبیق با گربه: 70%

آزمون علوم پایه (پره انترنی) دامپزشکی اسفند 1400

سوالات آزمون 12 اسفند 1400 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 12 اسفند 1400- آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون اسفند 1400 و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

قبولی: 36% – تطبیق با گربه: 64%

آزمون علوم پایه (پره انترنی) دامپزشکی شهریور 1400

سوالات آزمون 18 شهریور 1400 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 18 شهریور 1400- آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون شهریور 1400 و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

قبولی: 38% – تطبیق با گربه: 74%

آزمون علوم پایه (پره انترنی) دامپزشکی اسفند 99

سوالات آزمون 14 اسفند 99 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 14 اسفند 99 – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون اسفند 99 و تطبیق آن با کتاب راهنمای  جامع

قبولی: 45% – تطبیق با گربه: 66%

آزمون علوم پایه (پره انترنی) دامپزشکی شهریور 99

سوالات آزمون 20 شهریور 99 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 20 شهریور 99 – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون شهریور 99 و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

قبولی: 40% – تطبیق با گربه: 59%

آزمون علوم پایه (پره انترنی) دامپزشکی شهریور 98

سوالات آزمون 14 شهریور 98 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 14 شهریور 98 – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون شهریور 98 و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

قبولی: 47% – تطبیق با گربه: 76%

حتماً نکات انتهای این صفحه را نیز مطالعه کنید

آزمون علوم پایه (پره انترنی) دامپزشکی بهمن 97

سوالات آزمون 19 بهمن 97 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 19 بهمن 97 – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون  بهمن 97 و تطبیق آن با کتاب راهنمای   جامع

قبولی: 51% – تطبیق با گربه: 68%

آزمون علوم پایه (پره انترنی) دامپزشکی شهریور 97

سوالات آزمون 15 شهریور 97 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 15 شهریور 97 – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون شهریور 97 و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

قبولی: 53% – تطبیق با گربه: 70%

آزمون علوم پایه (پره انترنی) دامپزشکی بهمن 96

سوالات آزمون 20 بهمن 96 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 20 بهمن 96 – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون  بهمن 96 و تطبیق آن با کتاب راهنمای   جامع

قبولی: 55% – تطبیق با گربه: 75%

آزمون علوم پایه (پره انترنی) دامپزشکی شهریور 96

سوالات آزمون 20 شهریور 96 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 20 شهریور 96 – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون شهریور 96 و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

قبولی: 51% – تطبیق با گربه: 61%

آزمون علوم پایه (پره انترنی) دامپزشکی بهمن 95

سوالات آزمون 20 بهمن 95 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 20 بهمن 95 – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون بهمن 95 و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

آزمون علوم پایه (پره انترنی) دامپزشکی شهریور 95

سوالات آزمون 20 شهریور 95 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 20 شهریور 95 – آزمون دات نت

آزمون علوم پایه (پره انترنی) دامپزشکی بهمن 94

سوالات آزمون 16 بهمن 94 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 16 بهمن 94 – آزمون دات نت

چند نکته:

 • پی‌دی‌اف سوالات آزمون سال 84 تا 94 از تصویر برگه‌های آزمون “دانشجویان” تهیه شده و ممکن است گزینه‌های علامت خورده در آن‌ها صحیح نباشد. اگر این فایل را دارید، قابل اطمینان‌تر است که خودتان پاسخ‌ها را پیدا کنید. در کتاب راهنمای جامع پاسخ صحیح تمامی این سوالات نیز وجود دارد.
 • متن کتاب راهنمای جامع (گربه) زیاد است؟ توجه داشته باشید که رفرنس‌های اعلام شده برای آزمون چند ده هزار صفحه است! و علوم پایه دامپزشکی شامل 7 ترم تحصیلی مقطع دکتراست. پس کتاب راهنمای جامع خلاصه‌ای از 21 درس دانشگاهی و چند ده هزار صفحه رفرنس است. فراموش نکنید که شما قرار است دکترا بگیرید و در هیچ کجای دنیا این مدرک را به سادگی تقدیم نمی‌کنند.
 • آیا می‌شود انتظار داشت که این حجم از گستردگی مطالب در یک متن 200 صفحه‌ای جمع‌آوری شود؟ برای 7 ترم تحصیلی مقطع دکترا می‌توان انتظار جزوات بنی‌هاشمی!! داشت؟ مطمئناً خیر. مطالب کتاب به اندازه کافی خلاصه شده است و حذف سلیقه‌ای مطالب بازدهی را بسیار کاهش خواهد داد.
 • مطلبی را که به تشخیص خودمان کم اهمیت دانسته و حذف می‌کنیم شاید از نگاه یک استاد دانشگاه طراح سوال، موضوع بسیار خوبی جهت طرح سوال آزمونی باشد. (با دانلود و بررسی فایل‌های تطبیق، بهتر این موضوع را متوجه می‌شوید)
 • اگر قرار بود دانشجویان خود تشخیص دهند سوالات از چه مطالبی برای آزمون‌ها طرح می‌شود که تاکنون معدل همه بایستی بالاترین حد می‌بود! پس در حذف سلیقه‌ای مطالب و خلاصه کردن بسیار محتاط باشیم.
 • استفاده از اسم، تصویر و مطالب کتاب راهنمای جامع (ثبت شده در وزارت فرهنگ و دارای مالک اثر و شناسنامه قانونی) به هر نحوی، برای مطرح کردن محصولات دیگر، قطعا غیرقانونی و سوءاستفاده از اعتماد مخاطبین برند ما است و رسیدگی‌های لازم از طریق انتشارات انجام خواهد شد.

هرآنچه درباره آزمون پیش‌درمانگاهی نیاز است بدانید! از قوانین، رفرنس‌ها و اعلام نتایج گرفته تا فرمول محاسبه حدنصاب: کلیک کنید

 • کارنامه عملکرد کتاب راهنمای جامع در 13 دوره آزمون اخیر:

  نتایج آزمون پیش درمانگاهی دامپزشکی