دانلود آزمون های پیش درمانگاهی – پره انترنی دامپزشکی  (نمونه سوالات علوم پایه دامپزشکی):

حتماً نکات درج شده در انتهای این صفحه را نیز مطالعه کنید. سوالات زیر از وبسایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی تهیه شده است.

  • ممکن است تعداد معدودی از پاسخ‌های کلیدی منتشر شده توسط مرکز سنجش و پذیرش صحیح نباشند. در کتاب راهنمای جامع همواره صحیح‌ترین پاسخ‌های ممکن برای سوالات انتخاب می‌شود و سوالات دارای ایراد به فرم صحیح تغییر پیدا کرده‌اند.

“با ip ایران سرعت دانلود فایل‌ها بیشتر خواهد بود”


آزمون علوم پایه (پره انترنی) دامپزشکی شهریور 1400 (جدید)

سوالات آزمون 18 شهریور 1400 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 18 شهریور 1400- آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون شهریور 1400 و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

 

آزمون علوم پایه (پره انترنی) دامپزشکی اسفند 99

سوالات آزمون 14 اسفند 99 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 14 اسفند 99 – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون اسفند 99 و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

آزمون علوم پایه (پره انترنی) دامپزشکی شهریور 99

سوالات آزمون 20 شهریور 99 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 20 شهریور 99 – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون شهریور 99 و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

آزمون علوم پایه (پره انترنی) دامپزشکی شهریور 98

سوالات آزمون 14 شهریور 98 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 14 شهریور 98 – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون شهریور 98 و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

آزمون علوم پایه (پره انترنی) دامپزشکی بهمن 97

سوالات آزمون 19 بهمن 97 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 19 بهمن 97 – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون بهمن 97 و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

آزمون علوم پایه (پره انترنی) دامپزشکی شهریور 97

سوالات آزمون 15 شهریور 97 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 15 شهریور 97 – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون شهریور 97 و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

آزمون علوم پایه (پره انترنی) دامپزشکی بهمن 96

سوالات آزمون 20 بهمن 96 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 20 بهمن 96 – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون بهمن 96 و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

آزمون علوم پایه (پره انترنی) دامپزشکی شهریور 96

سوالات آزمون 20 شهریور 96 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 20 شهریور 96 – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون شهریور 96 و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

آزمون علوم پایه (پره انترنی) دامپزشکی بهمن 95

سوالات آزمون 20 بهمن 95 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 20 بهمن 95 – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون بهمن 95 و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

آزمون علوم پایه (پره انترنی) دامپزشکی شهریور 95

سوالات آزمون 20 شهریور 95 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 20 شهریور 95 – آزمون دات نت

آزمون علوم پایه (پره انترنی) دامپزشکی بهمن 94

سوالات آزمون 16 بهمن 94 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 16 بهمن 94 – آزمون دات نت

چند نکته:

  • تمامی سوالات آزمون‌های پیش درمانگاهی از 16 سال گذشته تا به حال در کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی گردآوری شده و برای آن‌ها پاسخ تشریحی تدوین شده است.
  • ممکن است تعداد معدودی از پاسخ‌های کلیدی منتشر شده توسط مرکز سنجش و پذیرش صحیح نباشند که این سوالات در زمان اعتراض به ایرادات علمی مشخص شده‌اند. در کتاب راهنمای جامع همواره صحیح‌ترین پاسخ‌های ممکن برای سوالات انتخاب می‌شود و سوالات دارای ایراد به فرم صحیح تغییر پیدا کرده‌اند.
  • اگر پی‌دی‌اف حاوی سوالات آزمون قبل از سال 94 را دارید بایستی به این نکته توجه کنید که این پی‌دی‌اف‌ها از تصویر برگه‌های آزمون دانشجویان تهیه شده و ممکن است گزینه‌های علامت خورده در آن‌ها صحیح نباشد. اگر خودتان پاسخ‌ها را پیدا کنید قابل اطمینان‌تر خواهد بود. در کتاب راهنمای جامع پاسخ صحیح تمامی این سوالات نیز وجود دارد.
  • کارنامه عملکرد کتاب راهنمای جامع در 8 دوره آزمون اخیر:
نتایج آزمون پیش درمانگاهی دامپزشکی

نتایج آزمون پیش درمانگاهی پره انترنی دامپزشکی