دانلود آزمون های پیش درمانگاهی – پره انترنی دامپزشکی از سال ۹۴ به بعد (نمونه سوالات پره انترنی دامپزشکی – تهیه شده از وبسایت مرکز سنجش و پذیرش):

حتماً نکات درج شده در انتهای این صفحه را نیز مطالعه کنید.


آزمون علوم پایه (پره انترنی) دامپزشکی اسفند 99 (جدید)

سوالات آزمون 14 اسفند 99 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 14 اسفند 99 – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون اسفند 99 و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

آزمون علوم پایه (پره انترنی) دامپزشکی شهریور 99

سوالات آزمون 20 شهریور 99 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 20 شهریور 99 – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون شهریور 99 و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

آزمون علوم پایه (پره انترنی) دامپزشکی شهریور 98

سوالات آزمون 14 شهریور 98 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 14 شهریور 98 – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون شهریور 98 و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

آزمون علوم پایه (پره انترنی) دامپزشکی بهمن 97

سوالات آزمون 19 بهمن 97 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 19 بهمن 97 – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون بهمن 97 و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

آزمون علوم پایه (پره انترنی) دامپزشکی شهریور 97

سوالات آزمون 15 شهریور 97 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 15 شهریور 97 – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون شهریور 97 و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

آزمون علوم پایه (پره انترنی) دامپزشکی بهمن 96

سوالات آزمون 20 بهمن 96 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 20 بهمن 96 – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون بهمن 96 و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

آزمون علوم پایه (پره انترنی) دامپزشکی شهریور 96

سوالات آزمون 20 شهریور 96 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 20 شهریور 96 – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون شهریور 96 و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

آزمون علوم پایه (پره انترنی) دامپزشکی بهمن 95

سوالات آزمون 20 بهمن 95 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 20 بهمن 95 – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون بهمن 95 و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

آزمون علوم پایه (پره انترنی) دامپزشکی شهریور 95

سوالات آزمون 20 شهریور 95 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 20 شهریور 95 – آزمون دات نت

آزمون علوم پایه (پره انترنی) دامپزشکی بهمن 94

سوالات آزمون 16 بهمن 94 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 16 بهمن 94 – آزمون دات نت

چند نکته:

  • تمامی سوالات آزمون‌های پیش درمانگاهی از 15 سال گذشته تا به حال در کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی گردآوری شده و برای آن‌ها پاسخ تشریحی تدوین شده است.
  • ممکن است تعداد معدودی از پاسخ‌های کلیدی منتشر شده توسط مرکز سنجش و پذیرش صحیح نباشند که این سوالات در زمان اعتراض به ایرادات علمی مشخص شده‌اند. در کتاب راهنمای جامع همواره صحیح‌ترین پاسخ‌های ممکن برای سوالات انتخاب می‌شود و سوالات دارای ایراد به فرم صحیح تغییر پیدا کرده‌اند.
  • اگر پی‌دی‌اف حاوی سوالات آزمون قبل از سال 94 را دارید بایستی به این نکته توجه کنید که این پی‌دی‌اف‌ها از تصویر برگه‌های آزمون دانشجویان تهیه شده و ممکن است گزینه‌های علامت خورده در آن‌ها صحیح نباشد. اگر خودتان پاسخ‌ها را پیدا کنید قابل اطمینان‌تر خواهد بود.
  • کارنامه عملکرد کتاب راهنمای جامع در 7 دوره آزمون اخیر:
نتایج آزمون پیش درمانگاهی دامپزشکی

نتایج آزمون پیش درمانگاهی پره انترنی دامپزشکی