ویرایش دوم کتاب

راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی

در دست تألیف است…

موجودی چاپ اول کتاب به اتمام رسیده است. ویرایش دوم کتاب همراه با تغییرات عمده، نکات و سؤالات جدید در دست تألیف است و حدوداً تا اواخر آبان‌ماه ۹۶ منتشر خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با ضمیمه چاپ اول؛ کلیک کنید

آخرین اخبار و مطالب مرتبط با گروه آموزشی وت اینفو در داخل کانال تلگرامی قرار می‌گیرد.

تدوین و گردآوری

علیرضا خدایی :

صاحب امتیاز گروه آموزشی Vetinfo

پانیذ تهذیبی

ریحانه منوچهری

رضوان حمیلی

Vetinfo Logo

گروه ویراستاران – Editorial Board

دکتر بیژن رادمهر

دکترای تخصصی آناتومی و جنین شناسی – استاد بازنشسته دانشگاه تهران

دکتر حسن گیلانپور

دکترای تخصصی آناتومی و جنین شناسی – استاد بازنشسته دانشگاه تهران

دکتر هادی کیوانفر

دکترای تخصصی میکروبیولوژی – استاد بازنشسته دانشگاه تهران

دکتر محمود جمشیدیان

دکترای تخصصی میکروبیولوژی – استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر احمد اصغری

دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی – دانشیار دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

دکتر علیرضا جهاندیده

دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی – استادیار دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

کاتالوگ معرفی کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی

فصول موجود در کتاب به‌همراه برخی از نکات و درسنامه‌های بررسی شده:

بهداشت و صنایع شیر

پروتئین­ های سرمی شیر

خصوصیات کازئین

مزه آفتاب در شیر

هموژنیزاسیون در شیر

جدول بررسی ویتامین­ های موجود در انواع محصولات لبنی

جدول بررسی مقادیر ویتامین­ های موجود در شیر

انواع روش پاستوریزاسیون در شیر

رادوریزاسیون

آنزیم ­های موجود در شیر و خصوصیات آن

راه ­های شناسایی تقلبات در پاستوریزاسیون

گرفتن چربی شیر و افزودن آب و تغییرات در وزن مخصوص و نقطه انجماد

روش آزمایش CMI

پروتئین ­های شیر

کازئین مصرفی در پنیر سازی

آنزیم ­های منعقد کننده شیر

نکاتی از شیر مورداستفاده جهت پنیر سازی

باکتری­ های مفید در تولید ماست

مزایا و معایب استفاده از خامه ترش برای تولید کره

ارتباط سفتی و شلی کره به اسیدهای چرب

اسیدهای چرب شیر

کفیر و نحوه تولید آن

روش ­های ساخت شیر خشک

بررسی کیفیت شیر خشک تولیدی در ۳ روش Freeze-Roller-Spray

عوارض وجود بقایای آنتی ­بیوتیکی در شیر

صنایع مواد غذایی با منشأ دامی، طیور و آبزیان

ظرفیت نگهداری آب در گوشت و عوامل مؤثر بر آن

پروتئین­ های گوشت

چربی ­های گوشت

رنگدانه ­های مورداستفاده در تولید سوسیس و کالباس

صلابت نعشی

گوشت ­های نامطلوب PSE

گوشت­ های نامطلوب DFD

پدیده کوتاه شدن عضلات در لاشه

مراحل ۵ گانه تولید فرآورده­ های حرارت دیده شده

کاربرد نیتریت ­ها و نیترات­ ها در صنایع غذایی

نمک و فرآورده ­های گوشتی حرارت دیده شده

قارچ­ ها و تأثیر آن­ ها روی گوشت­ های نگهداری شده

تشخیص ماهی سالم از ماهی کهنه

اعمال پس از انجماد در ماهی

نمک سود کردن و مراحل آن

خواص نگهداری نمک

ضایعات در نگهداری ماهی شور

روش ­های افزایش مدت زمان نگه­داری ماهیان سرد

سودوموناس ­ها و فساد ماهی

ژنتیک حیوانی

تفاوت میتوز و میوز

تتراد

جور شدن مستقل ژن ­ها

کراسینگ ­اور

لقاح تصادفی

مراحل اووژنسیس

مراحل اسپرماتوژنسیس

تعاریف پرکاربرد در مبانی ژنتیک

قانون هاردی- واینبرگ

جفتگیری غیر تصادفی

آزمایش مندل

قانون اول و دوم مندل

الگوهای وراثتی که از قانون مندل پیروی نمی­کنند

غالبیت ناقص

هم ­توانی

پیوستگی ژن­ ها

صفات چنداللی

ژن­ های وابسته به جنس

پیوستگی ژن­ ها

مروری بر انواع مسائل ژنتیک

آمار حیاتی

تعریف علم آمار – روش میدانی و تجربی

نما – میانه

میانگین – دامنه

واریانس – انحراف از معیار

تغییر در داده ­های آماری و نوع تغییر در میانگین

تغییر در داده­ های آماری و نوع تغییر در واریانس و انحراف معیار

ضریب تغییرات

ضریب همبستگی

انواع متغیر (کمی و کیفی)

انواع چارت آماری

تفاوت بین نمونه برداری و سرشماری

توزیع نرمال

عدد Z

درسنامه جامع فرض آماری – فرض تحقیقاتی و P Value

انواع آزمون ­های آماری

تی مستقل – تی زوج

آنالیز واریانس یک‌طرفه

ضریب همبستگی پیرسون

ضریب همبستگی اسپیرمن

مربع کای

آنالیز واریانس دوطرفه

ضریب همبستگی چندگانه

انواع آزمون T-student

احتمال رخداد یک پیشامد

فاکتور­های مؤثر پیشرفت ژنتیکی و فرمول آن

فیزیک پزشکی

ایزوتوپ – ایزومر – ایزوبار – ایزوتون

اشعه یونیزه کننده

بررسی طول موج پرتوها

رابطه طول موج با فرکانس و انرژی آن­ ها

طیف پیوسته اشعه ایکس

طیف گسسته اشعه ایکس

پدیده ترمزی

تیوپ مولد اشعه ایکس

انواع بافت و نحوه‌ی نمایش در فیلم رادیولوژی

سی تی اسکن و توضیحات آن

فرم­ های مختلف اولتراسونوگرافی

کاربردهای درمانی فراصوت

اثرهای گرمایی و غیر گرمایی امواج فراصوت

انواع برهم­ کنش بین فراصوت و بافت

ام آر آی و توضیحات آن

آستیگماتیسم – نزدیک بینی و دوربینی و روش­ های اصلاح آن

کاتاراکت و عوارض آن

پنج حالت اصلی برخورد یک فوتون اشعه ایکس با ماده

تابش فرابنفش و کاربرد آن

اثر پرتوهای یونیزه کننده بر دی ان ای

زبان تخصصی

جداول جامع از کلمات منتخب و مهم کتاب:

An Illustrated Guide to Veterinary Medical Terminology 3rd Edition

بهمراه پرسش‌های تکمیلی

منابع

آناتومی و جنین شناسی

پریانی. م-ﮔﯿﻼﻧﭙﻮر. ح-رادﻣﻬﺮ. ب-ﺑﺨﺘﯿﺎری راد. س، آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ مقایسه‌ای ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران اﻫﻠﯽ (ﺗﻨﻪ و اﻧﺪروﻧﻪﻫﺎ)، ﻧﺸﺮ ﺑﯿﮋن، ﭼﺎپ اول، ۱۳۹۲

ﮔﯿﻼﻧﭙﻮر. ح-رادﻣﻬﺮ. ب-ﭘﺮﯾﺎﻧﯽ. م، آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﭼﺎپ دوم، ۱۳۹۱

ﺗﻮﺣﯿﺪیﭘﻮر. م-رادﻣﻬﺮ. ب، آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ مقایسه‌ای دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ در ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران اﻫﻠﯽ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﭼﺎپ اول، ۱۳۸۶

رادﻣﻬﺮ. ب-ﺷﻬﺮاﺳﺒﯽ. ح، ﻣﺮوری ﺑﺮ ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﻨﺎﺳﯽ مقایسه‌ای ﺟﺎﻧﻮران اﻫﻠﯽ، ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم، ۱۳۸۵

ﺟﻮرج ﮐﺎﻧﺘﯿﻦ ﮐﻨﺖ-ﻟﺮی ﺟﺎن ﻣﯿﻠﺮ-ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﺪرزاده ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ، ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﻨﺎﺳﯽ مقایسه‌ای مهره‌داران، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان،

آیدا، دبلیو، اسمواک – مترجم: رادمهر. ب – صفرپور. دانیال – جنین‌شناسی و ناهنجاری شناسی در داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ – نشر بیژن – ۱۳۸۸

Getty.R.Sisson and Grossman’s The Anatomy of the Domestic Animals – ۵th edition – W.B. Saunders – 1975

Rowen D.frandson – W.Lee Wilke – Anna Dee Fails- Anatomy and Physiology of Farm Animal – ۷th edition  -Wiley Blackwell

Klaus Dieter Budras- W.O Sack-Sabine Rock – Anatomy of the Horse – ۵th edition – Schlutersche – 2008

Horst Erich Konig-Hans Georg Liebich – Veterinary anatomy of Domestic Mammals – Schattauer

K.M Dyce-W.O Sack – C.J.G Wensing – Textbook of Veterinary Anatomy – 4th edition- Saunders Elsevier – 2010

Thomas o.Mc Cracken – Robert A.Kainer – Thomas l.Spurgeon – Spurgeon’s color atlas of Large Animal Anatomy the Essentials– Wiley Blackwell – 2006

Thomas o.MacCracken – Robert A.Kainer – Color atlas of Small Animal Anatomy the Essentials – Wiley Blackwell – 2008

Howard E. Evans – Alexander de Lahunta –Guide to the Dissection of the Dog – 7th Edition – Saunders Elsevier – 2010

Poul Hyttel – Fred Sinowatz – Morten Vejlsted – Essential of Domestic Animal Embryology – Saunders Elsevier – 2010

Raymond R.Ashdown-Stanley H. Done – Color atlas of Veterinary Anatomy the Ruminants – 2nd Edition – Mosbey Elsevier – 2011

Raymond R.Ashdown-Stanley H. Done- Color atlas of Veterinary Anatomy the Horse – 2nd Edition- Mosbey Elsevier – 2010

فیزیولوژى

جان. اى. هال، مترجم بیگدلى م. فیزیولوژى پزشکى گایتون، چاپ اول انتشارات تیمور زاده، زمستان ١٣٩٠

Bradly G. Klein, Cunningham’s Text book of Veterinary Physiology, Department of biomedical silences and Pathobiology Virginia, Maryland regional college of veterinary medicine Virginia polytechnic institute and state university Blacks burg, Virginia

Hall John E. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, 13th Edition, Mississippi center for obesity research university of Mississippi medical center

  1. Michael Akers – D. Michael Denbow – Anatomy & Physiology of Domestic Animals – 2nd edition – Wiley Blackwell – 2013

بافت‌شناسی

ایرج پوستی – مسعود ادیب مرادی – افسانه فضیلی، بافت‌شناسی مقایسه‌ای، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ ششم با تجدیدنظر، ۱۳۸۵

مریم رضاییان، بافت‌شناسی و اطلس رنگی دامپزشکی، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، ۱۳۹۰

Aughey E – Frye F.L, Comparative Veterinary Histology with Clinical Correlates, Manson publishing

Jo Ann Eurell – Brian L.Frappier – Dellmann’s Textbook of Veterinary Histology – 6th edition – Blackwell Publishing – 2006

بیوشیمی

شهبازی. پ. ملک نیا. ن – بیوشیمی عمومی جلد ۱ و ۲ – انتشارات دانشگاه تهران – چاپ ۲۸ – ۱۳۸۷

مترجمان: جعفرنژاد. اکبر، زرنگار. ب، شهاب­الدین. ا، دل­زنده. ز، ملکی. م، پیوندی. آ، پرستوئی. ک، اورعی. م، خانی. م، توکلی. م، لنگرودی. ل – اصول بیوشیمی لنینجر جلد ۱ و ۲ – انتشارات جعفری – چاپ سوم – ویرایش پنجم – ۱۳۹۱

یوسفی. ر، هاشم­نیا. ص، موسوی موحدی. ع.ا – بیوشیمی مفهومی – انتشارات دانشگاه تهران – ۱۳۸۸

Larry R Engelking – Textbook of Veterinary Physiological Chemistry – 3rd edition – Elsevier – 2015

ایمنی‌شناسی

محمد وجگانی، ایمونولوژی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران، چاپ یازدهم، ۱۳۹۳

مهدی یوسفی – شادی سادات نبوی – وحید یونسی – بهزاد برادران – توحید کاظمی – مونا اورنگی – جعفر مجیدی، ایمونولوژی جامع – دانشجویان پزشکی – دندان‌پزشکی – داروسازی، گروه تألیفی دکتر خلیلی، چاپ اول، ۱۳۹۳

Day M.J – Schultz R.D, Veterinary Immunology Principles and Practice, Manson publishing, 2011

Ian R.Tizard – Veterinary Immunology – 9th edition – Elsevier – 2013

John R.Crowther – The ELISA Guidebook – 2nd edition – Humana press – 2009

فارماکولوژی

د.جى. آلن، ترجمه‌ی فقیهى سید م. گندمى ثانى ح. دارونامه‌ی دامپزشکى، تهران، جهاد دانشگاهى واحد تهران ١٣٩٢

Ramsey I. Ian, BSAVA small animal formulary, 7th Edition

Edited by: Jim E.Riviere – Mark G.Papich – H. Richard Adams – Veterinary Pharmacology and Therapeutic – 9th edition – Wiley-Blackwell – 2009

Phlip C.Burcham – An Introduction to Toxicology – Springer – 2014

Janet Amundson Romich – Fundamentals of Pharmacology for Veterinary Technicians – 2nd edition – DELMAR Cengage learning – 2010

پاتولوژى

کومار، عباس، استر، ترجمه‌ی فتح‌اللهی ع. سبحانیان خ. آموزگار ا. داور ران فرد گ. آسیب‌شناسی پایه‌ی رابینز، تهران، کتاب ارجمند،١٣٩١

سهرابى حق‌دوست ا. جمشیدى ک. مرتضوى پ. آسیب‌شناسی عمومى دامپزشکى، تهران، دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقیقات، ١٣٨۶

  1. Donald, Mc Gavin, James F. Zachary, Thomson’s Special Veterinary Pathology, 3rd edition, published by Elsevier Health Science

بهداشت و پرورش و تغذیه طیور

زهرى م. اصول پرورش طیور، تهران، دانشگاه تهران ١٣٨٩

پور رضا ج. اصول علمى و عملى پرورش طیور، اصفهان، جهاد دانشگاهى واحد صنعتى اصفهان

پور جواد ج. صادقى ق. مدیریت پرورش طیور، ارکان دانش

مک. او. نورث، دونالد. دى. بل، مترجمان: فرخوى م. خلیقى سیگارودى ت. نیک نفس ف. راهنماى کامل پرورش طیور، شرکت پژوهش و توسعه‌ی کشاورزى کوثر

ژنتیک حیوانی

دیس. اورى. کاین. واسر من. مینورسکاى. جکسون، ترجمه‌ی خانه زیست‌شناسی، بیولوژى کمپل، جلد سوم

Daniel L.Hartl – Elizabeth W. Jones – Genetics: Principles and Analysis – 4th edition – Jones and Bartlett publishers – 1998

انگل‌شناسی:

اسلامى. على. کرم شناسى دامپزشکى جلد اول (ترماتودها). تهران. دانشگاه تهران. مؤسسه انتشارات و چاپ. ١٣٨۴

اسلامى. على. کرم شناسى دامپزشکى جلد دوم (سستودها). تهران. دانشگاه تهران. مؤسسه انتشارات و چاپ. ١٣٨۴

حیدرى. ح. رضوان. ح. کلیات کرم شناسى دامپزشکى. همدان. دانشگاه بوعلى سینا. ١٣٨٩

کریمى. على. انگل‌شناسی و بیماری‌های بندپایان. شیراز. آکادمى، آوند، اندیشه، نگره. ١٣٩١

آلان واکر. مترجمان: حداد زاده. حمیدرضا. خضرائى نیا. پروانه. اصول تشخیص و اهمیت بهداشتى بندپایان. تهران. دانشگاه تهران. مؤسسه انتشارات. ١٣٨٨

Dwight D. Bowman. Georgis’ Parasitology for Veterinarians, saundres.10th edition.2014

Leland S. Shapiro – Pathology & Parasitology for Veterinary Technicians – 2nd edition – DELMAR Cengage learning – 2010

بهداشت و پرورش، اصول تغذیه، تغذیه اختصاصى دام:

پویان مهر. م. رزمجو. م. مقدم. ع ا. نوریان سرور. م ا. اصول بهداشت دام و طیور. کرمانشاه. دانشگاه رازى. ١٣٩۴

اس.پى. آرورا. کائور. هارجیت. ترجمه: شیرزاد. م. صیداوى ع ر. محمدى. م. یار احمدى. ب. اصول تغذیه دام و دینامیک مواد مغذى جلد (١) (٢). تهران. دانشگاه تهران. مؤسسه انتشارات. ١٣٨٩

برین اوئن. جان ترجمه: سخا. مهدى. تغذیه گاو. تهران، پرتو واقعه، دانش نگار.١٣٨۶

Russell E. Marek. Dairy Cows: Nutrition, Fertility and Milk Production. Nova science publishers.2011

  1. McDonald – R.A Edwards – J.F.D. Greenhalgh – C.A. Morgan – L.A Sinc;air – R.G. Wikinson – Animal Nutrition – 7th edition – Pearson – 2010

کنترل کیفى، صنایع غذایى، بهداشت و صنایع شیر

رکنى. نوردهر. علوم و صنایع گوشت. تهران. دانشگاه تهران. مؤسسه انتشارات. ١٣٨٢

کریم. گ. محمدى. خ. خندقى. ج. کریمى دره آبى. ه. آزمون‌های شیر و فرآورده‌های آن. تهران. دانشگاه تهران. مؤسسه انتشارات. ١٣٨٩

Owen R. Fennema. Food Chemistry. Markel Dakker.3rd edition.1996

Edited by: David S.Collins – Robert J.Huey – Gracey’s Meat Hygiene – 11th edition – Wiley Blackwell – 2015

ماهی‌شناسی و تکثیر پرورش ماهى:

آذرى تاکامى. قباد. تکثیر و پرورش تاس ماهیان (ماهیان خاویارى). تهران. دانشگاه تهران. مؤسسه انتشارات. ١٣٨٩

ستارى. مسعود. ماهی‌شناسی (تشریح و فیزیولوژى). رشت. حق‌شناس.١٣٨٩

ستارى. مسعود. ماهی‌شناسی (سیستماتیک). رشت. حق‌شناس. ١٣٨٢

نورى موگهى. م ح. نبوى. م ب. محمود زاده ثاقب. ح ر. حیدرى. ز. مروتى. ح. موحد نیا. ع. فیزیولوژی ماهیان، تهران. دانشگاه تهران. مؤسسه انتشارات. ١٣٩٠

باکتری‌شناسی

کارتر- گودون آر، اصول باکتری‌شناسی دامپزشکی، مترجمان ملاحت احمدی و حبیب دستمالچی، انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه، چاپ اول، ۱۳۸۷

کوئین – مارکر – دونلی – لئونارد، میکروب‌شناسی دامپزشکی و بیماری‌های میکروبی، مترجمان تقدی زهرایی صالحی و جلال شایق، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۸۷

Hirsh D.C – Zee Y.Chung, Veterinary Microbiology, black well science – 1999

McVey D.S – Kennedy M – Chengappa M.M, Veterinary Microbiology, 3rd Edition – Wiley Blackwell – 2013

Ronald M. Atlas – Handbook of Microbiological Media – 4th edition – ASM Press – 2010

ویروس‌شناسی

اِف. جی.فِنِر و همکاران، ویروس‌شناسی دامپزشکی بخش بیماری‌ها، مترجمان هادی کیوانفر و ناصر کریمی، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶

اِف. جی.فِنِر – ای.پی.گیبس – اِف. اِی. مورفی – آر. روت – ام.استادرت – دی. اُ. وایت، ویروس‌شناسی دامپزشکی بخش بیولوژی ویروس‌ها، مترجمان هادی کیوانفر، فرهید همت زاده، علی رضا محمودیان، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۸۰

MacLachlan N.J – Dubovi E.J, Fenner’s Veterinary Virology, 4th Edition – Elsevier – 2011

فیزیک پزشکی

عباس تکاور، فیزیک پزشکی، آییژ، چاپ سیزدهم، ۱۳۹۴

زبان تخصصی

Janet Amundson Romich – An illustrated Guide to Veterinary Medical Terminology – 3rd edition – DELMAR Cengage learning – 2009

Edited by: Edward Boden – Black’s Veterinary Dictionary – 21st edition – A&C Black publishers – 2005

باکتری شناسی

بررسی گرم منفی ­ها (ازنظر اکسیداز+/- و لاکتوز+/-)

طبقه­ بندی باکتری­ ها بر اساس دمای رشد

ساختارهای ضروری و ضمایم باکتری­ ها

ساختار ریبوزوم در یوکاریوت­ ها و پروکاریوت­ ها

انواع تاژک باکتریایی

لایه­ های اسپور باکتری

خصوصیات اسپور باکتری­ ها

آناتومی کپسول و خصوصیات آن

بررسی لایه­ ها در باکتری­ های گرم منفی و مثبت

خصوصیات تیکوئیک اسید

بررسی انواع انتقال مواد غذایی به داخل سلول

آزمایش متیل رد و وژس-پروسکوئر

دسته بندی اتوتروف ­ها و هتروتروف­ ها

بررسی باکتری­ ها ازنظر وابستگی به اکسیژن

گلیکولیز و تولیدات نهایی آن

انواع موتاسیون

روش­ های انتقال ژن در باکتری ­ها

روش­ های شمارش میکروب

تفاوت­ های اگزوتوکسین و اندوتوکسین

عوامل مؤثر در حدت باکتری­ ها

برخی از آنتی­ بیوتیک ­های مهم بر اساس مکانیسم عمل

مروری بر تست­ های بیوشیمیایی در آزمایشگاه باکتری­ شناسی

طبقه ­بندی شکل و شناخت باکتری­ های گرم مثبت در آزمایشگاه

درسنامه جامع انواع محیط کشت و خصوصیات آن

تست­ های تشخیص بیماری سل

جدول جامع بیماری سیاه زخم

حیوانات حساس به شاربن

پلازمیدهای باکتری باسیلوس آنتراسیس

تفاوت­ های باسیلوس آنتراسیس و باسیلوس سرئوس

تیپ ­های مختلف کلستریدیوم و نام بیماری آن­ ها

بررسی توکسین­ های تولیدی در کلستریدیوم پرفرینجنس

جدول جامع بیماری انتروتوکسمی یا قلوه نرمی

دلایل بالا بودن قند خون در بیماران مبتلابه انتروتوکسمی

علائم کلینیکی بیماری کزاز

علائم بالینی بوتولیسم

جدول جامع بیماری التهاب شیردان

جدول جامع بیماری هموگلوبینوری باسیلی

فرم ­های بیماری لیستریوز

روش ­های جداسازی باکتری لیستریا

جدول جامع بیماری لنفادنیت کازئوز

جدول جامع بیماری گورم یا استرنگلز

بررسی گونه ­های مختلف استرپتوکوکوس

جدول جامع بررسی باکتری استافیلوکوکوس

فرم­ های ورم پستان حاصل از استافیلوکوکوس اورئوس

بررسی شمار سلول­ های سوماتیک با کمک CMT

انواع گونه­ های اکتینومایسز و بیماری­ های آن

جدول جامع بررسی اشیرشیا کولای و تیپ­ های آن

جدول جامع بیماری سالمونلا

بررسی گونه­ های سالمونلا

انواع گونه ­های بروسلا و اهمیت ­های بالینی آن­ ها

واکسیناسیون در بروسلا

انواع گونه­ های پاستورلا و بیماری­ های آن

انواع گونه ­های اکتینوباسیلوس و عوارض آن

جدول جامع بیماری مشمشه

راه ­های تشخیص بیماری مشمشه

جدول جامع بیماری لپتوسپیروز

مایکوباکتریوم ­ها و گونه­ های مهم آن

جدول جامع بیماری یون یا پاراتوبرکلوزیس

جدول جامع باکتری­ ها به همراه نام بیماری

ویروس شناسی و بیماری ها

ساختار ویروس ­ها

پوشینه ­های ویروسی و نکات مربوطه

عوامل فیزیکی مؤثر بر ویروس ­ها

عوامل شیمیایی مؤثر بر ویروس ­ها

خانواده رابدوویریده

جدول جامع بررسی خانواده هرپس ویریده

زبان آبی – زبان چوبی

خانواده پارامیکسوویریده

سنس مثبت و منفی در RNA

نام گذاری ویروس­ ها بر اساس شکل

مراحل تکثیر ویروس

ویروس­ های DNA دار و روش­ های تکثیر آن­ ها

محل تکثیر اسیدنوکلئیک در ویروس­ های مختلف

ویروس ­ها و جوانه زدن از غشا

تنظیم کننده های رشد سلول

نو ترتیبی

خانواده رئوویریده

انواع کشت ویروس ­ها و توضیحات آن­ ها

گنجیدگی و ماهیت آن

CPE و علل آن

بررسی اینترفرون و ساختار آن

بررسی سلول هدف و گیرنده سلولی در ویروس­ های مختلف

عوامل مؤثر بر حدت ویروس

انواع موتانت

تست­ های پرکاربرد سرولوژی و کاربردهای آن

موارد استفاده از PCR

انواع واکسن در بیماری ­های ویروسی

راه­ های انتقال ویروس توسط بندپایان

بررسی انتقال بیولوژیکی و مکانیکی ویروس­ ها توسط بندپایان

جدول جامع انواع بیماری آبله

جدول جامع بیماری هاری و توضیحات آن

جدول جامع بیماری تب برفکی و توضیحات آن

علائم BVD

علائم بیماری لوپینگ ایل

علائم بیماری مرزی

بیماری طاعون گاوی

بیماری دیستمپر

جدول بیماری MCF و توضیحات آن

جدول بررسی بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

جدول بیماری آکابان

جدول بیماری تب دره ریفت

جدول بیماری زبان آبی

انواع زگیل و میزبانان آن

بیماری انسفالوپتی ­های اسفنجی شکل تحت حاد

جدول بیماری اسکریپی

ویروس­ هایی که معمولاً موجب سقط می­شوند.

دوره کومون در بیماری­ های مختلف ویروسی

جدول جامع خانواده ­های ویروسی و مشخصات آن ­ها

جدول جامع بیماری­ های مهم ویروسی

پاتولوژی (آسیب شناسی)

التهاب و انواع آن

چهره­ های سلولی غالب در آماس­ های حاد و مزمن

مولکول های چسبان

تعاریف ایکوزانوئید، پروستاگلاندین، ترومبوکسان و لوکوترین

انواع ایکوزانوئیدها و اثرات آن­ ها

نقش TNF و IL-1

التیام با قصد اولیه و ثانویه

جدول جامع بررسی نکروز و آپوپتوز و تفاوت­ های آن­ ها

انواع قانقاریا، نواحی مستعد، عوامل مسبب و مکانیسم اثر آن

نکروز میعانی

نکروز پنیری

انواع کلسیفیکیشن

عوامل ایجادکننده کلسیفیکیشن متاستاتیک

انعقاد خون و ترومبوز

مثلث تریاد ویرشو

عوامل مؤثر در ایجاد ترومبوز

تفاوت­ های ترومبوزهای سرخرگی و سیاهرگی

فاکتورهای ضد انعقادی

اختلال انعقادی منتشر

جدول بررسی تفاوت­ های تومور خوش­خیم و بدخیم

تعاریف تراتوم، هامارتوم، تراتوژن و آنژیوم

جدول جامع راهنمای نام گذاری تومورها برحسب منشأ بافتی

انواع پاسخ­ های تطبیقی سلول

تفاوت­ های هایپرپلازی، هایپرتروفی، متاپلازی و آتروفی

سلول و آسیب سلولی

طبقه­ بندی سلول ­ها بر اساس قدرت میتوز و جبران پذیری

دلایل پدید آمدن ایسکمی ریپرفیوژن

رادیکال ­های آزاد

برخی از محل ­های تولید رادیکال آزاد و فرآیند تولید آن

شوک سپتیک

جدول جامع انواع رنگدانه­ های دارای منشأ داخلی و خارجی

ملانوز کاذب و ملانوز

جداول جامع طبقه ­بندی انواع پنومونی­ ها و نکات مهم آن­ ها
بیماری خرناس و علل بروز آن

آدنوماتوزیس

جراحات پوستی در بیماری مشمشه

جدول جامع انواع آتلکتازی و توضیحات آن

مروری بر مسیر جریان خون

انواع ناهنجاری­ های مادرزادی کلیه

پیلونفریت و عوامل ایجاد آن

گلومرونفریت و فرم­ های آن

علت بروز گلومرونفریت شیمیایی در حیوانات مختلف

عوامل ایجادکننده ATN

بروز ATN از طریق ایسکمی و علل وقوع آن

هیدرونفروز

بررسی اصطلاحات رایج در بخش پاتولوژی اعصاب

آنسفالیت ائوزینوفیلی

بیماری­ های کشنده ویروسی و علائم پاتولوژیک آن­ها

بیماری­ های FMD, BVD,MCF, Rinderpest و علائم پاتولوژیک آن

جراحات حاصل از اکتینومایکوز و اکتینوباسیلوز

هاپوپلازی مینای دندان و بیماری ­های مسبب آن

مروری بر بافت شناسی دندان

نکروز پاپیلاری و عوامل ایجادکننده آن

علائم سیروز کبدی

بیماری مدی

بهداشت و پرورش و تغذیه دام

مراحل پرورش گوساله از بدو تولد تا ۳ روزگی

مراحل پرورش گوساله از ۳ روزگی تا قطع شیر

مراحل پرورش گوساله قطع شیر شده تا ۵ ماهگی

جدول بررسی سن گوساله و نوع تغذیه توصیه شده

میزان و زمان خورانیدن آغوز به گوساله تازه متولد شده

جدول بررسی انواع روش قطع شاخ و زمان انجام آن

خواص کلستروم

شرایط مناسب تلیسه­ ها برای تلقیح مصنوعی

علائم دوره فحلی

گوساله فری­مارتین

مراقبت­ های پس از زایش

دوره خشکی و روش ­های انجام آن

بررسی تغذیه گاوهای شیری در ۵ مرحله

جدول بررسی نمره بدنی توصیه شده در تلیسه­ ها

انواع اسطبل گاوهای شیری و توضیحات آن

مزایا و معایب اسطبل ­های فری استال

تنش گرمایی و عوارض آن

رطوبت نسبی مناسب جایگاه نگهداری گوسفندان

اجزای اصلی دیواره سلولی گیاهان

بررسی انواع انرژی و توضیحات آن

جیره تولیدی و جیره نگهداری

اسیدهای چرب فرار و نشخوارکنندگان

روش­ های خشک کردن علوفه

جدول جامع علوفه تیره حبوبات و خصوصیات تغذیه ­ای آن ­ها

جدول جامع علوفه تیره گندمیان و خصوصیات تغذیه ­ای آن­ ها

عوامل مؤثر بر ارزش غذایی علوفه

انواع کاه و فرآورده ­های جانبی گیاهان دانه ­ای

بررسی علوفه ­ها ازنظر میزان ویتامین

مقایسه ترکیبات تشکیل دهنده کلستروم و شیر گاو

انواع سیلو

مسیر تخمیر در سیلو­ها

عوارض پائین بودن pH آب مصرفی در گاوداری ­ها

جدول جامع ترکیبات ضدعفونی کننده و خصوصیات آن­ ها

جدول جامع بیماری ­های مرتبط با تغذیه در دام

انواع نژاد و خصوصیات آن­ ها

بهداشت و پرورش و تغذیه طیور

جدول جامع مواد اولیه تغذیه طیور و محدودیت­ های آن

سه مرحله دوره پرورش (پرورش نیمچه – پیش تولید و تولید)

اسیدهای چرب ضروری

نکاتی در ارتباط با Force molting

تغذیه در دوران تو لک بری اجباری

بیماری ­های رایج در طیور و زمان و نحوه­ تجویز واکسن

نکات حائز اهمیت در زمان مصرف واکسن به فرم آشامیدنی

درجه حرارت – رطوبت نسبی و فشار هوا در اماکن مختلف محیط پرورش طیور

فشار هوای منفی و مثبت

وزن تخم­ مرغ

اهمیت نور در پرورش طیور

مدت زمان نوردهی و شدت نور در سنین مختلف طیور

نوردهی متناوب

تنظیم درجه حرارت در زمان­ های مختلف پرورش

انواع آبخوری

انواع دانخوری

تفاوت­ های مکان­ های تغذیه در مرغ و خروس

کرچی؛ تعریف و نشانه ­های آن

دلایل نازک شدن پوسته تخم ­مرغ

جدول بررسی علت اختلالات رنگ زرده

خصوصیات مرغ­ های نژاد آمریکایی

برخی از ویژگی های پرندگان

چند نکته در ارتباط با پرندگان

ماهی شناسی و تکثیر و پرورش ماهی

دسته­ بندی ماهیان بر اساس اسکلت داخلی

طول کل، استاندارد، چگالی، پوزه، سر

ساختار عمومی پوست ماهیان

انواع فلس

تفاوت ماهی تازه و ماهی کهنه

انواع باله در ماهیان

موقعیت آناتومیکی باله ­های مختلف ماهیان

هموسرک و هتروسرک

آبشش و ساختمان آن­

خارهای آبششی

تفکیک جنسی ماهیان

دندان­ های حلقی

رژیم غذایی در ماهیان مختلف

بررسی طول دستگاه گوارش و معده در ماهیان مختلف

زوائد باب ­المعدی

جسمک استانیوس

ویژگی­ های محیط مناسب برای پرورش قزل ­آلا

دما و pH مناسب برای پرورش در ماهیان مختلف

روش­ های مهم در پرورش ماهی

رژیم غذایی در انواع کپور ماهیان

هماوری

شاخص قطبی شدن

رفع چسبندگی؛ انواع و روش­ های آن

روش ­های تکثیر مصنوعی در ماهیان

لقاح خشک – نیمه خشک و مرطوب

هورمون تراپی در کپور ماهیان

مراحل مختلف زندگی آزادماهیان

مروری جامع بر کپور ماهیان

کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی

عوامل درون گرای مؤثر بر رشد میکروب

عوامل برونگرای مؤثر بر رشد میکروب

نکاتی از pH مواد غذایی و تأثیر آن بر جمعیت باکتری­ ها

مقایسه میکروارگانیسم­ ها ازنظر میزان نیاز به مواد مغذی جهت رشد و تکثیر

طبقه ­بندی توکسین­ ها بر اساس مکانیسم عمل و ماهیت سموم میکروبی

باکتری­ های عامل مسمومیت غذایی

باکتری­ های عامل عفونت مواد غذایی

دوزهای عفونی انواع باکتری

باکتری یرسینیا و عوارض آن

تیپ­ های باکتری کلستریدیوم بوتولینوم و نکات مقایسه ­ای

انواع بوتولیسم:

بوتولیسم در مواد غذایی

بوتولیسم زخم

بوتولیسم اطفال

خصوصیات باکتری کمپیلوباکتر ژژونای

سالمونلا و سروتیپ ­های آن ازنظر بیماری­زایی

باکتری شیگلا و عوارض آن

بررسی کامل تیپ­ های مختلف اشیرشیا کولای

استافیلوکوکوس اورئوس و آنزیم­ های تولیدی آن

استافیلوکوکوس اورئوس و عوارض آن

باسیلوس سرئوس و انواع فرم ­های آن

باسیلوس سرئوس و عوارض آن

مسمومیت با ویبریو پاراهمولیتیکوس و کلرا

میزان آب فعال موردنیاز میکروارگانیسم­ ها

بررسی آفلاتوکسین و ۴ تیپ آن

مایکوتوکسین پاچولین

مایکوتوکسین زیرالنون

جدول جامع بررسی انواع واکنش­ های قهوه ­ای شدن

راه های کنترل فرآیند قهوه ای شدن

قندها ازنظر قدرت احیاکنندگی

واکنش میلارد و افراد دیابتی

سختی دائم و موقت آب

فساد روغن­ ها

موم

انواع آنتی‌اکسیدان ها (طبیعی، سنتتیک و…)

قندهای موجود در عسل

محاسبه اسیدیته عسل

انواع شیرین کننده ها

راداپرتیزاسیون – رادیسیداسیون – رادوریزاسیون

TDT – D value – Z value – F value

ماکروکجلدال و مراحل آن

مواد ازتِ فرار

عدد پراکسید

عدد ید

اندیس یدی

هیدروژناسیون

محیط­ های کشت مخصوص برای میکروارگانیسم ­ها

آناتومی (کالبدشناسی) و جنین شناسی دامپزشکی

آشنایی با اصطلاحات رایج

سیستم اعصاب مرکزی و نواحی پنج‌گانه مغز

استخوان­ های اندام سینه ­ای

جدول آناتومی مقایسه ­ای مچ دست در حیوانات

جدول آناتومی مقایسه­ ای قلم دست در حیوانات

نکات تکمیلی – بررسی تفاوت ­های ساختاری استخوان های اندام سینه‌ای در حیوانات مختلف

ماهیچه ­های اندام سینه­ ای و نکات تکمیلی

عصب­دهی به ماهیچه ­های اندام سینه ­ای

جدول بررسی صدمه به اعصاب ماهیچه­ های اندام سینه ­ای و تأثیر آن بر حرکت

عروق اندام سینه ­ای

استخوان­ های اندام لگنی

جدول آناتومی مقایسه­ ای مچ پا در حیوانات

جدول آناتومی مقایسه ­ای قلم پا در حیوانات

نکات تکمیلی – بررسی تفاوت­ های ساختاری استخوان‌های اندام لگنی در حیوانات مختلف

ماهیچه ­های اندام لگنی و نکات تکمیلی

عصب­دهی به ماهیچه ­های اندام لگنی

جدول بررسی صدمه به اعصاب ماهیچه­ های اندام لگنی و تأثیر آن بر حرکت

عروق اندام لگنی

جمجمه و نکات مقایسه ­ای و تکمیلی

ستون مهره

جداول مقایسه و بررسی مهر­های اطلس، آکسیس، مهره نمونه، مهره ۶ و ۷

ماهیچه ­های ناحیه سر

اعصاب ناحیه سر

عروق ناحیه سر

ماهیچه­ های گردنی و نکات تکمیلی

مفصل شناسی

بررسی کره چشم و ماهیچه­ های چشم

جدول آناتومی مقایسه ­ای سم در حیوانات

زبان و غدد بزاقی

دندان ­ها

آناتومی مقایس ه­ای غضروف­ های حنجره

جدول آناتومی مقایسه­ ای ریه در حیوانات

ماهیچه­ه ای تنفسی

قلب

عقده­ های لنفاوی

معده

بخش­های معده تکسمیان

بخش­های معده نشخوارکنندگان

روده

جدول آناتومی مقایسه ­ای پانکراس در حیوانات

جدول آناتومی مقایسه ­ای کبد در حیوانات مختلف

کیسه صفرا

کلیه و مجاری ادراری

دستگاه تناسلی نر

جدول آناتومی مقایسه­ ای غدد ضمیمه جنسی نر

دستگاه تناسلی ماده

آناتومی مقایسه ­ای جفت در حیوانات

تخمدان

جدول بررسی نواحی اویداکت در پرندگان

بیوشیمی

جدول جامع قندها و بررسی آن‌ها

ستوز و آلدوزها

ایزومرهای فضایی و مثال‌هایی از آن

اپی‌مرهای گلوکز

فعالیت نوری قندها

شناسایی کربن متقارن و نامتقارن

پیوند گلیکوزیدی

قندهای احیا کننده

واکنش‌های اختصاصی قندها

یادآوری فرایندهای اکسیداسیون – احیا

محصول احیا در انواع مونوساکارید

خصوصیات لیپیدها

گروه‌های اصلی فسفولیپید

سرامید، اسفنگومیلین، سربروزید، گانگلیوزید

نشخوارکنندگان و اسید استیک، پروپیونیک و بوتیریک

سنتز گلیسریدها

خصوصیات لیپوپروتئین‌های عمده پلاسما

شیلومیکرون‌ها، VLDL – IDL – LDL – HDL

اسیدآمینه‌های ضروری، نیمه ضروری و غیرضروری

فعالیت نوری اسیدآمینه‌ها

اسیدآمینه‌های گلوکوژنیک و کتوژنیک و هردو

اسیدآمینه‌های گوگرددار

اسیدآمینه‌های دارای ساختار حلقوی

pH ایزوالکتریک اسیدهای آمینه

مسائل مرتبط با Pi و راه حل تستی

بررسی ساختمان پروتئین‌ها

دناتوره شدن پروتئین‌ها

مهمترین عوامل مؤثر در دگرگونی ساختمان پروتئین‌ها

ساختار بتا شیت و آلفا هلیکس

محاسبه سرعت اولیه واکنش‌های آنزیمی

بیماری فاویسم

هورمون‌های آمینی

مروری بر فرآیند تولید هورمون‌های تیروئیدی

هورمون‌های استروئیدی

هورمون‌های لیپیدی

نوکلئوزیدها

قانون چارگ، بازهای آلی پورینی و پیریمیدینی

مولکول DNA خطی و حلقوی

آنزیم‌های پلیمراز ۱-۲-۳

کدون‌های آغازگر و خاتمه

نکاتی از ویتامین‌ها

جدول یادآوری ویتامین‌ها

شبه ویتامین‌ها

مهمترین ایزومرهای ویتامین A

ویتامین B2 و ساختار کوآنزیم

فرآیند فعال شدن ویتامین D

نکاتی از چرخه گلیکولیز

فسفریلاسیون در سطح سوبسترا و اکسیداتیو

بررسی مسیر گلیکولیز در ۱۰ مرحله

چرخه اسید لاکتات یا کوری

تنفس هوازی

چرخه اسید سیتریک

زنجیره انتقال الکترون

اکسایش گلوکز هوازی و بی‌هوازی

اوبی کینون

بتا- اکسیداسیون اسیدهای چرب و مرور نکات مهم

کارنیتین

کتوز تحت بالینی

گلیکوژنز، گلیکوژنولیز، گلوکونئوژنز، پنتوز فسفات

چرخه اوره

سرنوشت آمونیاک در عضلات اسکلتی

بررسی ساختار مولکول اوره

بیوسنتز کرآتین

بافت شناسی

ارگانل­ های داخل سلولی و وظایف آن­ ها

اجزای اسکلت سلولی و توضیحات

بازال لامینا

انواع اتصالات سلولی

بافت شناسی دستگاه تنفس طیور

مژه ­ها

اجزای ماتریکس بافت همبندی

انواع بافت همبند حقیقی و توضیحات

انواع کلاژن

دیسک ­های بین مهره ­ای

سلول­ های بافت همبندی و توضیحات

محل استقرار انواع ماکروفاژها و اسامی آن­ها

انواع بافت غضروف

ساختمان سیستم هاورس

استئوکلاست و وظایف آن

اشکال غیرطبیعی اریتروسیت­ ها و انواع آنمی

ساختمان پلاکت

انواع گرانول ­های پلاکت

انواع لوکوسیت و توضیحات

چند اصلاح در ارتباط با سلول­ های عضلانی

تریاد – دیاد

بخش­های مختلف نورون و توضیحات

مرور خلاصه سلول ­های نوروگلی و نکات تکمیلی

میلین سازی

انواع آستروسیت

بافت شناسی اندام ­های اصلی دستگاه اعصاب مرکزی

نخاع – مخچه – مخ

جدول مقایسه­ ای بررسی انواع عروق و لایه­ های آن

انواع مویرگ و توضیحات آن

انواع شبکه مویرگی

بافت‌شناسی تیموس

تیموس در طیور

ساختمان پوست و توضیحات آن

لایه ­های اپیدرمی و توضیحات آن

انواع تخلیه مواد ترشحی از سلول ­های مترشحه

اشکال غدد برون­ریز

بافت شناسی دندان

بافت شناسی زبان

بافت شناسی معده نشخوارکنندگان

انواع غدد معدی

غدد زیر مخاط

سلول­ های اپیتلیوم روده کوچک

بافت‌شناسی کبد

سلول­ های اصلی و غیر اصلی پانکراس

لوزالمعده طیور

انواع برونشیول و توضیحات

انواع نوموسیت

اجزا و لایه ­های سد خونی – هوایی

بافت شناسی ناحیه بویایی

اجزای دستگاه جنب گلومرولی

بافت‌شناسی تخمدان

فولیکول­ های تخمدانی

بافت شناسی رحم

سلول­ های اپیتلیوم لوله منی ساز

بررسی انواع تقسیم و عدد کروموزومی در سلول­ های جنسی

فیزیولوژی

سلول، غشا، عصب، عضله

بررسی ساختار سلول، سیتوپلاسم و اندامک ­ها

فیزیولوژی عصب و مراحل تحریک عصبی

بررسی تحریک عصبی در قلب

ساختار و عملکرد عضلات

مکانیسم انقباض عضلات و نکات تکمیلی

فیزیولوژی قلب

بررسی حجم پایان دیاستولی – حجم ضربه­ ای – حجم پایان سیستولی و کسر تخلیه

سیستم­ های هدایتی قلب

الکتروکاردیوگرافی و بررسی امواج

خون و گردش خون

عوامل مؤثر بر فشارخون

کاهش غلطت اکسیژن و تفاوت تأثیر بر دستگاه گردش خون

RBC ها، محل تولید و تفاوت ­های آن در حیوانات مختلف

قانون پوازی

عوامل ایجادکننده خیز

کلیه و مایعات بدن

باز جذب، جذب، انتشار، ترشح

ساخت و ترشح هورمون­ های قشر فوق کلیه

نقش آلدوسترون

ساختار دستگاه جنب مولکولی

فیلتراسیون گلومرولی

نارسایی کلیوی و آزمایش­ های کلرانس

دستگاه عصبی

طبقه­ بندی انواع درد

تقسیم ­بندی فیبرهای عصبی هادی

اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک و نوع گیرنده ­ها

کنترل اعمال حرکتی

انواع خواب

دستگاه گوارش

اسیدهای چرب فرار در شکمبه نشخوارکنندگان و خصوصیات آن­ ها

محل اصلی هضم آنزیمی در حیوانات مختلف

هورمون­ های مهم دستگاه گوارش

عوامل مؤثر بر افزایش یا کاهش ترشح هورمون­ های دستگاه گوارش

انسولین و وظایف آن

دستگاه تولیدمثل

طول دوره استروس در حیوانات مختلف

طول دوره حاملگی در حیوانات مختلف

انواع هورمون­ های جنسی در نر و ماده

اعمال فیزیولوژیک استروژن، پروژسترون، آندروژن

تخمک­ گذاری و شرایط وقوع آن

اعمال غدد ضمیمه جنسی در جنس نر

هورمون­ ها

جدول جامع هورمون­ ها و اعمال اصلی آن­ ها (ترجمه روان از جدول فیزیولوژی گایتون)

ساختار پانکراس و هورمون­ های تولیدی

گلوکاگون و اعمال آن

دستگاه تنفس:

بررسی عملکرد نوموسیت تیپ ۱ و ۲

مسیر جریان هوا در پستانداران

مسیر جریان هوا در پرندگان

حجم­ ها و ظرفیت­ های ریوی

نحوه انتقال گازها در خون

اسیدوز تنفسی و متابولیکی

آلکالوز تنفسی و متابولیکی

فارماکولوژی و سم شناسی

طبقه ­بندی آنتی­ بیوتیک ­ها بر اساس مکانیسم عمل

خطرات کلرامفنیکل برای نوزادان

کینولون­ ها – ماکرولیدها – سولفانامیدها

سولفانامیدهای رایج در دامپزشکی

مکانیسم عمل تتراسایکلین

خطرات جنتامایسین

پنی­ سیلین و استافیلوکوک ­ها

انواع آنتاگونیست: فیزیولوژیک- شیمیایی-فارماکولوژیک

داروهای آدرنرژیک

داروهای ضد آدرنرژیکی

بتابلاکرها

محل قرارگیری انواع گیرنده های آلفا ۱-۲ و بتا ۱-۲-۳

موارد مصرف دوبوتامین

یوهیمبین و زایلازین

شوک ناشی از پنی ­سیلین و درمان آن

اثرات هیستامین

بررسی اثر داروهای آدرنرژیکی بر ارگان­ های مختلف بدن

برخی از سموم مهم و درمان مسمومیت با آن­ها

مسمومیت با وارفارین – هپارین – استامینوفن – اتیلن گلیکول – ارگانوفسفره – اپیوئیدها

داروهای بیهوشی و آرام­بخش

کتامین و تشنج

عوارض مصرف زایلازین در حیوانات مختلف

حداقل غلظت داروی بی‌هوش کننده در آلوئول­ ها

مکانیسم عمل لیدوکائین

داروهای مدر و مکانیسم عمل و محل اثر آن­ ها بر نفرون

فوروزماید – هیدروکلروتیازید – اپیرونولاکتون – استازولامید

اعمال اصلی آلدوسترون

مخدرها و NSAIDs

استامینوفن و خصوصیات آن

اثرات مورفین و آنتاگونیست ­های آن

عوارض مصرف مورفین

علائم ترک ناگهانی داروهای مخدر

جدول جامع داروهای مؤثر بر دستگاه گوارش

داروهای مؤثر بر هضم و جذب

داروهای مؤثر بر تحرکات دستگاه گوارش

مکانیسم عمل امپرازول و کاربرد بالینی آن

بیماری رفلکس ازوفاگوس و درمان آن

مبانی فارماکولوژی

بهره ­دهی بیولوژیکی و فرمول محاسبه آن

LD50 – EC50 – LC50 – ED50

آشنایی با عبارات مخفف رایج در سم­ شناسی

NOEL – NOAEL – LOEL – LOAEL – TI

فرآیند سنتز کته­ کولامین­ ها

ارگان­ ها و بافت­ های دارای توانایی متابولیزه مواد

التهاب و فرآیند ایجاد و سرکوب آن

جدول جامع داروهای ضدانگل داخلی

بنزومیدازول­ ها – شبه نیکوتینی – ماکروسیکلیک­ لاکتون و توضیحات آن

جدول جامع ضد تک­ یاخته­ ها

جدول جامع ضدانگل­ های خارجی

بررسی مسائل پرتکرار در فارماکولوژی در ۳ فرم

شوک آنافیلاکسی و مکانیسم شروع آن

بخش نکات متفرقه

ایمنی شناسی و سرم شناسی

تعریف ایمنی ذاتی در سطح سلولی و مولکولی

تعریف ایمنی اختصاصی

لنفوسیت B و T و نکات مهم آن­ ها

تعاریف آنتی ­ژن، ایمونوژن، هاپتن و مولکول حامل

عوامل مؤثر بر ایمونوژن بودن یک آنتی ­ژن

محل بلوغ و تکامل لنفوسیت­ های B و T

بافت ­ها و اعضای لنفاوی اولیه

بافت ­ها و اعضای لنفاوی ثانویه

بافت ­ها و اعضای لنفاوی ثالثیه

سلول­ های دخیل در ایمنی ذاتی و توضیحات آن

ماکروفاژ، نوتروفیل، ائوزینوفیل، سلول­ های کشنده طبیعی

بررسی مسیرهای سیستم کمپلمان به ­طور خلاصه

نکات مهم در مسیر کلاسیکال و آلترناتیو و لکتین در سیستم کمپلمان

عملکرد­های سیستم کمپلمان

تنظیم­ کننده­ های مسیرهای کمپلمان

تعریف مولکول­ های MHC و عملکرد آن

مولکول MHC II و نکات آن

مولکول MHC I و نکات آن

انواع سلول­ های ارائه دهنده آنتی­ ژن و نکات آن

انواع آنتی­ ژن و مثال ­ها

آنتی­ ژن­ های وابسته به تیموس و غیر وابسته به تیموس

انواع CD ها و نقش آن­ ها در سیستم ایمنی

کمپلکس TCR

چگونگی بروز CD4 و CD8 بر سطح T cells

بررسی کامل ساختار ایمونوگلوبولین

زنجیره­ های سبک و سنگین در تشکیل ایمونوگلوبولین ­ها

ناحیه لولا و عملکرد آن

انواع پیوندها در اتصال آنتی ژن – آنتی ­بادی و بررسی قدرت آن­ ها

تعاریف آگلوتیناسیون، اپسونیزاسیون، نوترالیزاسیون، فعال سازی سیستم کمپلمان، التهاب و ADCC

مکانیسم حمله در سلول­ های ایمنی ذاتی و نکات تکمیلی

اعمال اجرایی آنتی ­بادی­ ها

جدول جامع بررسی خصوصیات IgG

جدول جامع بررسی خصوصیات IgM

جدول جامع بررسی خصوصیات IgA

جدول جامع بررسی خصوصیات IgD

جدول جامع بررسی خصوصیات IgE

IgY و پرندگان

IgA ترشحی و وظایف قطعه ترشحی

بررسی بیشترین و کمترین غلظت و انتشار داخل رگی در انواع ایمونوگلوبولین­ ها

بررسی وزن ایمونوگلوبولین­ ها

جدول مقایسه ­ای انتقال ایمونوگلوبولین­ ها از طریق جفت در حیوانات مختلف

ایمونوگلوبولین­ های غالب در آغوز و شیر در انسان و حیوانات

بررسی گیرنده ­های FceR

سایتوکاین­ ها و تعریف و انواع آن

بررسی اینترفرون گاما

بررسی فاکتور نکروز دهنده تومور و وظایف آن

اعمال اینترلوکین­ ها

انواع فاکتور­های تب­ زای داخلی و خارجی

وظایف لنفوسیت­ های T کمکی و سایتوتوکسک و ماکروفاژها

عملکرد سلول­ های T helper 1 و ۲ و ۴

ازدیاد حساسیت نوع ۱ و نکات و مثال­ های آن

ازدیاد حساسیت نوع ۲ و نکات و مثال­ های آن

ازدیاد حساسیت نوع ۳ و نکات و مثال­ های آن

ازدیاد حساسیت نوع ۴ و نکات و مثال­ های آن

آگلوتیناسیون، پرسی­پیتاسیون، فلوکولاسیون و تفاوت ­ها

جدول جامع آزمایش­ های مهم در ایمنی شناسی

بررسی کامل تست الایزا و انواع روش­ های انجام آن

انگل شناسی و بیماری ها

نکات مهم درباره تریکوموناس

نکات مهم درباره پسوروپتس

نکات مهم درباره هیستوموناس

ستاریا دیجیتاتا و نماتودیازیس مغزی- نخاعی

کیست هیداتیک و اکینوکوکوس گرانولوزوس

سیرتکاملی اکینوکوکوس

سیرتکاملی فاسیولا

انواع فرم بیماری فاسیولوزیس و توضیحات آن

جدول جامع انواع کم­ خونی

نکات مهم درباره ایمریا و کوکسیدیوز

سیرتکاملی کوکسیدیوز در دستگاه گوارشی گاو

نکات مهم درباره استرتاژیا

نکات مهم درباره دیکروسلیوم

سیرتکاملی دیکروسلیوم دندریتیکوم

نکات مهم درباره تنیا هیداتیژنا و ساژیناتا

نکات مهم درباره شیستوزوما

تگومنت، تعریف و ساختار آن

انواع دگردیسی

جدول بررسی گونه­ های مختلف انگل­ های خارجی و نوع دگردیسی آن­ ها

سالک شهری (لیشمانیوز پوستی)

سالک روستایی (لیشمانیوز پوستی)

لیشمانیوز احشایی

اسپیروسرکا لوپی

نکات مهم درباره کنمیدوکوپتس

نکات مهم درباره درمانیسوس گالینه

نکات مهم درباره پارامفیستوموم

جدول جامع انواع میاز و نکات مهم آن­ ها

اسهال سبز

سارکوسیستیس و بیماری دالمنی

نکات مهم درباره استیلزیا

خارش کوئینزلند (خارش شیرین)

تخم، نوزاد نماتود، اسپیکول و نکات آن­ ها

شناسایی انگل­ ها از روی تخم

انواع زایش در انگل­ های مختلف

فرم بالغ سستودها و مرحله نوزادی آن­ ها

مراحل نوزادی ترماتودها

نکات مهم درباره استرونژیلوس

نکات مهم درباره ژیاردیا

نکات مهم درباره توکسوپلاسموز

نکات مهم درباره تیلریا

نکات مهم درباره بابزیوز

نکات مهم درباره استرونژیلوئیدس

انگل­های مرتبط با دستگاه تنفس

نکات مهم درباره هابرونما

تریپانوزوما و بیماری دورین

محل زندگی نماتودها

سندروم هالوزون

نکات مهم درباره گونژیلونما

انواع تولیدمثل در تک­ یاخته ­ها

نکات مهم درباره تلازیا

انواع روابط زندگی بین موجودات

نکات مهم درباره بالانتیدیوم

نماتودهای طیور

نکات مهم درباره دیپلوستوموم

فرآیند پوست‌اندازی در بندپایان

نکات مهم درباره کنه و جرب

نام ­های رایج برای انواع جرب

آزمایش­ ها در تشخیص بیماری ­های انگلی

بیماری ­زا ترین و شایع­ ترین­ ها

نکات مهم درباره شپش­ ها و ساس­ ها

تریپانوزوما و بیماری سورا

جدول جامع انگل­ ها، میزبان و محل ایجاد ضایعه­ ی آن­ ها

جهت رفتن به صفحه سفارش کتاب؛ کلیک کنید