نشانی صندوق ارسالات فروشگاه:
تهران – منطقه 14 پستی – صندوق پستی 14455/499 (صد و چهل و چهار پنجاه و پنج ممیز چهارصد و نود و نه)

شماره سامانه پیامکی:
300025512551

اگر در ارتباط با فروش و ارسال سؤالی دارید می‌توانید از روش‌های زیر اقدام کنید:

  • کتبی که به صورت دست دوم از سایرین خریداری شده است شامل هیچگونه خدمات تمدید و ناحیه کاربری نخواهد بود.

به دلیل محدودیت‌هایی که بر پیام‌رسان‌ها وجود دارد، می‌توانید از طریق فرم زیر نیز پیام خود را ارسال کنید که حتما به دست ما برسد:

⛔️ توجه: گروه Vetinfo یک گروه مستقل آموزشی بوده و به سازمان یا دانشگاهی وابسته نیست.
پیگیری مسائل اجرایی آزمون‌ها (مانند تغییرات آزمون، زمان اعلام نتایج، رسیدگی به اعتراضات و…) خارج از حیطه وظایف این گروه است.

  • نتیجه بررسی به صورت ایمیل برای شما ارسال خواهد شد.
  • Max. file size: 256 MB.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .