دانلود آزمون پیش درمانگاهی دامپزشکی بهمن 96 و تطبیق سوالات

 

آزمون پیش درمانگاهی بهمن 96 یکسری نکات مثبت و یکسری نکات منفی داشت!

آزمون بهمن 96

مهمترین نکته مثبت این بود که با کمک کتاب راهنمای جامع علوم پایه دامپزشکی ویرایش دوم و مطالعه ی دقیق آن می‌توانستید 82 تا 85 سوال از 108 سوال آزمون را پاسخ صحیح دهید! این یعنی با مطالعه یک کتاب 600 صفحه‌ای؛ یک تسلط عالی و هدفمند روی 20 درس علوم پایه (بالای 100 واحد درس تخصصی) داشته باشید. تسلطی که قبل از انتشار این کتاب، درصورتی پدید می‌آمد که ده‌ها کتاب و ده‌ها جزوه که در طی 7 ترم علوم پایه گذرانده بودید را مطالعه می‌کردید.

از نکات منفی آزمون هم این بود که سوالات نادرست از نظر علمی و گاهاً دارای 2 پاسخ صحیح و یا فاقد پاسخ صحیح دیده می‌شد. البته همچون آزمون‌های قبل، برخی از دروس سخت تر و برخی ساده طرح شده بودند.

به طور مثال سوالات بخش بیوشیمی، فیزیولوژی، بهداشت و پرورش دام دارای سوالات مفهومی و نیازمند مطالعه دقیق بودند. ویروس شناسی هم با تغییر سبک طرح سوال (احتمالا به دلیل تغییر در انتخاب کننده سوال آزمون) همراه بود و از سوالات تخصصی بیشتر به سمت اطلاعات عمومی و سوالات به نسبت آسانتر رفته بود. سوال جنین شناسی همچون آزمون قبل تنوع بیشتری پیدا کرده و سوالات متفاوتی از مبحث جفت طرح شده است و…

کتاب راهنمای جامع علوم پایه دامپزشکی ویرایش دوم