دانلود آزمون پیش درمانگاهی دامپزشکی بهمن ۹۶ و تطبیق سوالات

 

آزمون پیش درمانگاهی بهمن ۹۶ یکسری نکات مثبت و یکسری نکات منفی داشت!

آزمون بهمن ۹۶

مهمترین نکته مثبت این بود که با کمک کتاب راهنمای جامع علوم پایه دامپزشکی ویرایش دوم و مطالعه ی دقیق آن می‌توانستید ۸۲ تا ۸۵ سوال از ۱۰۸ سوال آزمون را پاسخ صحیح دهید! این یعنی با مطالعه یک کتاب ۶۰۰ صفحه‌ای؛ یک تسلط عالی و هدفمند روی ۲۰ درس علوم پایه (بالای ۱۰۰ واحد درس تخصصی) داشته باشید. تسلطی که قبل از انتشار این کتاب، درصورتی پدید می‌آمد که ده‌ها کتاب و ده‌ها جزوه که در طی ۷ ترم علوم پایه گذرانده بودید را مطالعه می‌کردید.

از نکات منفی آزمون هم این بود که سوالات نادرست از نظر علمی و گاهاً دارای ۲ پاسخ صحیح و یا فاقد پاسخ صحیح دیده می‌شد. البته همچون آزمون‌های قبل، برخی از دروس سخت تر و برخی ساده طرح شده بودند.

به طور مثال سوالات بخش بیوشیمی، فیزیولوژی، بهداشت و پرورش دام دارای سوالات مفهومی و نیازمند مطالعه دقیق بودند. ویروس شناسی هم با تغییر سبک طرح سوال (احتمالا به دلیل تغییر در انتخاب کننده سوال آزمون) همراه بود و از سوالات تخصصی بیشتر به سمت اطلاعات عمومی و سوالات به نسبت آسانتر رفته بود. سوال جنین شناسی همچون آزمون قبل تنوع بیشتری پیدا کرده و سوالات متفاوتی از مبحث جفت طرح شده است و…

کتاب راهنمای جامع علوم پایه دامپزشکی ویرایش دوم