تحلیل کامل آزمون های جدید پیش درمانگاهی (پره انترنی) دکترای دامپزشکی و نمونه سوالات آزمون جامع به همراه درسنامه های جامع آموزشی

پاسخگویی به آزمون پره انترنی شهریور ۹۶ به کمک کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی (چاپ اول)

فایل پی دی اف زیر حاوی بررسی سوالات آزمون پیش درمانگاهی شهریور ۹۶ است که به کمک کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی قابل پاسخگویی بوده است.

این فایل در مدت زمان بسیار کوتاه و باسرعت بالایی تولید شده و به همین دلیل ترتیب سوالات رعایت نشده است.

با کمک چاپ اول کتاب حدود ۶۳ تا ۶۶ سوال از آزمون شهریور ۹۶ را می‌شد پاسخ داد.

ممکن است بخواهید بدانید که سبک سوالات آزمون پیش درمانگاهی شهریور ۹۶ چه تفاوتی با آزمون بهمن ۹۵ داشته و روند تغییرات را مشاهده کنید. برای اینکار فایل پی دی اف زیر را برایتان تدارک دیده ایم:

تعداد سوالات هر درس در آزمون جامع دامپزشکی