تغییرات چارت آزمون پیش درمانگاهی دامپزشکی برای دانشجویان ورودی سال 97 به بعد

علم علوم پایه در جهان، علمی مشخص بوده که از رفرنس‌های مشخصی نیز تدریس می‌شود. عبارت تغییر چارت که می‌آید برخی فکر می‌کنند علم علوم پایه کلا تغییر کرده! آیا نام هورمون‌ها، عملکرد آن‌ها، فیزیولوژی و نام اندام‌ها، بافت‌ها، باکتری‌ها، ویروس‌ها، قارچ‌ها، انگل‌ها، مبانی ایمنی شناسی، مبانی پاتولوژی، مبانی تغذیه حیوانات و… نسبت به قبل سال 97 تغییر کرده؟ به هیچ وجه اینطور نیست. پس تغییر چارت شامل چه مواردی است؟

  • بطور مثال در گذشته فیزیولوژی تولیدمثل و آندوکرین در قالب بخشی از درس 5 واحدی فیزیولوژی 2 تدریس می‌شده و در چارت جدید در قالب فیزیولوژی 3 تدریس می‌شود.

  • در گذشته آناتومی در قالب 5 واحد آناتومی مقایسه‌ای یک، 5 واحد آناتومی مقایسه‌ای دو و 2 واحد آناتومی پایه تدریس می‌شد و اکنون همان مطالب در قالب آناتومی سیستماتیک 1و2 و آناتومی توپوگرافیک تدریس می‌شود.

  • واحدهایی مثل بیوشیمی عملی یا فیزیولوژی عملی، واحدهای جدیدی نیستند و از سالیان سال پیش با دروس بیوشیمی و فیزیولوژی تدریس می‌شدند. آناتومی توپوگرافیک نیز درواقع همان کلاس‌های عملی آناتومی است که محل قرارگیری ساختارها به شما نمایش داده میشد. برای درس توپوگرافیک، خواندن از روی نوشتار آنچنان شما را یاری نمی‌دهد. چراکه بایستی ساختارها و شکل و قرارگیری آن‌ها از روی لاشه تجسم و درک شوند. به همین دلیل بهترین روش تمرین برای آناتومی توپوگرافیک، مراجعه به فیلم‌هایی است که حین کلاس آناتومی عملی از لاشه‌ها می‌گرفتید.

  • در این میان درس فیزیک پزشکی و آمار حیاتی از آزمون حذف شده است.

  • درس بیماری‌های حیوانات خانگی اگزوتیک و درس لنگش در دام‌های بزرگ نیز دروس جدیدی هست که به چارت اضافه شده که این دروس برای دوره درمانگاهی و بعد از قبولی در آزمون پره انترنی خواهد بود.

  • برخی موارد هم به دروس اختیاری اضافه شده است که هر دانشگاه بسته به اختیار خود می‌تواند برخی از این دروس را ارائه دهد. مثل درس رفاه حیوانات، اقتصاد دامپزشکی و… که این دروس نیز در آزمون‌های جامع که بین دانشکده‌های دامپزشکی کشور برگزار می‌شود، مطرح نخواهد شد.

جمع‌بندی

تمرکز دانشجویان بایستی روی تسلط بر مفاهیم و خود دروس باشد و نباید انرژی خود را بابت تغییرات جزئی و برخی تغییرات در نام و طبقه‌بندی دروس هدر دهند. اگر شما روی مفاهیم اصلی علوم پایه مسلط باشید، نمره خوبی در آزمون‌های جامع نیز کسب خواهید کرد. جهت مشاهده برنامه مصوب دامپزشکی و چارت جدید دامپزشکی 97 می‌توانید به وبسایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مراجعه کنید.