مطالب مرتبط با لیست دروس علوم پایه دامپزشکی شامل: آناتومی|فیزیولوژی|بافت شناسی|بیوشیمی|فارماکولوژی|باکتری شناسی|انگل شناسی|آسیب شناسی|ایمنی شناسی|ویروس شناسی و…

تغییرات چارت آزمون پیش درمانگاهی دامپزشکی برای دانشجویان ورودی سال 97 به بعد

فیزیک پزشکی

فیزیک پزشکی

این بخش از کتاب پوشش دهنده 1 درس از دروس علوم پایه دامپزشکی است که 1 واحد درسی محسوب میشود:

  • فیزیک پزشکی

خرید کتاب     دانلود سوالات آزمون‌های قبل        بررسی دقیق آزمون

برخی از نکات و درسنامه‌های بررسی شده در کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی:

ایزوتوپ – ایزومر – ایزوبار – ایزوتون

اشعه یونیزه کننده

بررسی طول موج پرتوها

رابطه طول موج با فرکانس و انرژی آن­ ها

طیف پیوسته اشعه ایکس

طیف گسسته اشعه ایکس

پدیده ترمزی

تیوپ مولد اشعه ایکس

انواع بافت و نحوه‌ی نمایش در فیلم رادیولوژی

سی تی اسکن و توضیحات آن

فرم­ های مختلف اولتراسونوگرافی

کاربردهای درمانی فراصوت

اثرهای گرمایی و غیر گرمایی امواج فراصوت

انواع برهم­ کنش بین فراصوت و بافت

ام آر آی و توضیحات آن

آستیگماتیسم – نزدیک بینی و دوربینی و روش­ های اصلاح آن

کاتاراکت و عوارض آن

پنج حالت اصلی برخورد یک فوتون اشعه ایکس با ماده

تابش فرابنفش و کاربرد آن

اثر پرتوهای یونیزه کننده بر دی ان ای

آمار حیاتی

آمار حیاتی

این بخش از کتاب پوشش دهنده 1 درس از دروس علوم پایه دامپزشکی است که 2 واحد درسی محسوب میشود:

  • آمار حیاتی

خرید کتاب     دانلود سوالات آزمون‌های قبل        بررسی دقیق آزمون

برخی از نکات و درسنامه‌های بررسی شده در کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی:

تعریف علم آمار – روش میدانی و تجربی

نما – میانه

میانگین – دامنه

واریانس – انحراف از معیار

تغییر در داده ­های آماری و نوع تغییر در میانگین

تغییر در داده­ های آماری و نوع تغییر در واریانس و انحراف معیار

ضریب تغییرات

ضریب همبستگی

انواع متغیر (کمی و کیفی)

انواع چارت آماری

تفاوت بین نمونه برداری و سرشماری

توزیع نرمال

عدد Z

درسنامه جامع فرض آماری – فرض تحقیقاتی و P Value

انواع آزمون ­های آماری

تی مستقل – تی زوج

آنالیز واریانس یک‌طرفه

ضریب همبستگی پیرسون

ضریب همبستگی اسپیرمن

مربع کای

آنالیز واریانس دوطرفه

ضریب همبستگی چندگانه

انواع آزمون T-student

احتمال رخداد یک پیشامد

فاکتور­های مؤثر پیشرفت ژنتیکی و فرمول آن

ژنتیک حیوانی

ژنتیک حیوانی

این بخش از کتاب پوشش دهنده 1 درس از دروس علوم پایه دامپزشکی است که 2 واحد درسی محسوب میشود:

  • ژنتیک حیوانی

خرید کتاب     دانلود سوالات آزمون‌های قبل        بررسی دقیق آزمون

برخی از نکات و درسنامه‌های بررسی شده در کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی:

تفاوت میتوز و میوز

تتراد

جور شدن مستقل ژن ­ها

کراسینگ ­اور

لقاح تصادفی

مراحل اووژنسیس

مراحل اسپرماتوژنسیس

تعاریف پرکاربرد در مبانی ژنتیک

قانون هاردی- واینبرگ

جفتگیری غیر تصادفی

آزمایش مندل

قانون اول و دوم مندل

الگوهای وراثتی که از قانون مندل پیروی نمی­کنند

غالبیت ناقص

هم ­توانی

پیوستگی ژن­ ها

صفات چنداللی

ژن­ های وابسته به جنس

پیوستگی ژن­ ها

مروری بر انواع مسائل ژنتیک

صنایع مواد غذایی

 صنایع مواد غذایی با منشأ دامی، طیور و آبزیان

این بخش از کتاب پوشش دهنده 1 درس از دروس علوم پایه دامپزشکی است که 2 واحد درسی محسوب میشود:

  • صنایع مواد غذایی با منشأ دامی، طیور و آبزیان

خرید کتاب     دانلود سوالات آزمون‌های قبل        بررسی دقیق آزمون

برخی از نکات و درسنامه‌های بررسی شده در کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی:

ظرفیت نگهداری آب در گوشت و عوامل مؤثر بر آن

پروتئین­ های گوشت

چربی ­های گوشت

رنگدانه ­های مورداستفاده در تولید سوسیس و کالباس

صلابت نعشی

گوشت ­های نامطلوب PSE

گوشت­ های نامطلوب DFD

پدیده کوتاه شدن عضلات در لاشه

مراحل 5 گانه تولید فرآورده­ های حرارت دیده شده

کاربرد نیتریت ­ها و نیترات­ ها در صنایع غذایی

نمک و فرآورده ­های گوشتی حرارت دیده شده

قارچ­ ها و تأثیر آن­ ها روی گوشت­ های نگهداری شده

تشخیص ماهی سالم از ماهی کهنه

اعمال پس از انجماد در ماهی

نمک سود کردن و مراحل آن

خواص نگهداری نمک

ضایعات در نگهداری ماهی شور

روش ­های افزایش مدت زمان نگه­داری ماهیان سرد

سودوموناس ­ها و فساد ماهی