مطالب مرتبط با لیست دروس علوم پایه دامپزشکی شامل: آناتومی|فیزیولوژی|بافت شناسی|بیوشیمی|فارماکولوژی|باکتری شناسی|انگل شناسی|آسیب شناسی|ایمنی شناسی|ویروس شناسی و…

پاتولوژی

 پاتولوژی (آسیب شناسی)

این بخش از کتاب پوشش دهنده 2 درس از دروس علوم پایه دامپزشکی است که در مجموع 8 واحد درسی محسوب میشود:

  • پاتولوژی (آسیب شناسی) عمومی
  • پاتولوژی (آسیب شناسی) اختصاصی

خرید کتاب     دانلود سوالات آزمون‌های قبل        بررسی دقیق آزمون

 

برخی از نکات و درسنامه‌های بررسی شده در کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی:

التهاب و انواع آن

چهره­ های سلولی غالب در آماس­ های حاد و مزمن

مولکول های چسبان

تعاریف ایکوزانوئید، پروستاگلاندین، ترومبوکسان و لوکوترین

انواع ایکوزانوئیدها و اثرات آن­ ها

نقش TNF و IL-1

التیام با قصد اولیه و ثانویه

جدول جامع بررسی نکروز و آپوپتوز و تفاوت­ های آن­ ها

انواع قانقاریا، نواحی مستعد، عوامل مسبب و مکانیسم اثر آن

نکروز میعانی

نکروز پنیری

انواع کلسیفیکیشن

عوامل ایجادکننده کلسیفیکیشن متاستاتیک

انعقاد خون و ترومبوز

مثلث تریاد ویرشو

عوامل مؤثر در ایجاد ترومبوز

تفاوت­ های ترومبوزهای سرخرگی و سیاهرگی

فاکتورهای ضد انعقادی

اختلال انعقادی منتشر

جدول بررسی تفاوت­ های تومور خوش­خیم و بدخیم

تعاریف تراتوم، هامارتوم، تراتوژن و آنژیوم

جدول جامع راهنمای نام گذاری تومورها برحسب منشأ بافتی

انواع پاسخ­ های تطبیقی سلول

تفاوت­ های هایپرپلازی، هایپرتروفی، متاپلازی و آتروفی

سلول و آسیب سلولی

طبقه­ بندی سلول ­ها بر اساس قدرت میتوز و جبران پذیری

دلایل پدید آمدن ایسکمی ریپرفیوژن


رادیکال ­های آزاد

برخی از محل ­های تولید رادیکال آزاد و فرآیند تولید آن

شوک سپتیک

جدول جامع انواع رنگدانه­ های دارای منشأ داخلی و خارجی

ملانوز کاذب و ملانوز

جداول جامع طبقه ­بندی انواع پنومونی­ ها و نکات مهم آن­ ها
بیماری خرناس و علل بروز آن

آدنوماتوزیس

جراحات پوستی در بیماری مشمشه

جدول جامع انواع آتلکتازی و توضیحات آن

مروری بر مسیر جریان خون

انواع ناهنجاری­ های مادرزادی کلیه

پیلونفریت و عوامل ایجاد آن

گلومرونفریت و فرم­ های آن

علت بروز گلومرونفریت شیمیایی در حیوانات مختلف

عوامل ایجادکننده ATN

بروز ATN از طریق ایسکمی و علل وقوع آن

هیدرونفروز

بررسی اصطلاحات رایج در بخش پاتولوژی اعصاب

آنسفالیت ائوزینوفیلی

بیماری­ های کشنده ویروسی و علائم پاتولوژیک آن­ها

بیماری­ های FMD, BVD,MCF, Rinderpest و علائم پاتولوژیک آن

جراحات حاصل از اکتینومایکوز و اکتینوباسیلوز

هاپوپلازی مینای دندان و بیماری ­های مسبب آن

مروری بر بافت شناسی دندان

نکروز پاپیلاری و عوامل ایجادکننده آن

علائم سیروز کبدی

بیماری مدی

ویروس شناسی

ویروس شناسی و بیماری ها

این بخش از کتاب پوشش دهنده 1 درس از دروس علوم پایه دامپزشکی است که 4 واحد درسی محسوب میشود:

  • ویروس شناسی و بیماری ها

خرید کتاب     دانلود سوالات آزمون‌های قبل        بررسی دقیق آزمون

برخی از نکات و درسنامه‌های بررسی شده در کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی:

ساختار ویروس ­ها

پوشینه ­های ویروسی و نکات مربوطه

عوامل فیزیکی مؤثر بر ویروس ­ها

عوامل شیمیایی مؤثر بر ویروس ­ها

خانواده رابدوویریده

جدول جامع بررسی خانواده هرپس ویریده

زبان آبی – زبان چوبی

خانواده پارامیکسوویریده

سنس مثبت و منفی در RNA

نام گذاری ویروس­ ها بر اساس شکل

مراحل تکثیر ویروس

ویروس­ های DNA دار و روش­ های تکثیر آن­ ها

محل تکثیر اسیدنوکلئیک در ویروس­ های مختلف

ویروس ­ها و جوانه زدن از غشا

تنظیم کننده های رشد سلول

نو ترتیبی

خانواده رئوویریده

انواع کشت ویروس ­ها و توضیحات آن­ ها

گنجیدگی و ماهیت آن

CPE و علل آن

بررسی اینترفرون و ساختار آن

بررسی سلول هدف و گیرنده سلولی در ویروس­ های مختلف

عوامل مؤثر بر حدت ویروس

انواع موتانت

تست­ های پرکاربرد سرولوژی و کاربردهای آن


موارد استفاده از PCR

انواع واکسن در بیماری ­های ویروسی

راه­ های انتقال ویروس توسط بندپایان

بررسی انتقال بیولوژیکی و مکانیکی ویروس­ ها توسط بندپایان

جدول جامع انواع بیماری آبله

جدول جامع بیماری هاری و توضیحات آن

جدول جامع بیماری تب برفکی و توضیحات آن

علائم BVD

علائم بیماری لوپینگ ایل

علائم بیماری مرزی

بیماری طاعون گاوی

بیماری دیستمپر

جدول بیماری MCF و توضیحات آن

جدول بررسی بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

جدول بیماری آکابان

جدول بیماری تب دره ریفت

جدول بیماری زبان آبی

انواع زگیل و میزبانان آن

بیماری انسفالوپتی ­های اسفنجی شکل تحت حاد

جدول بیماری اسکریپی

ویروس­ هایی که معمولاً موجب سقط می­شوند.

دوره کومون در بیماری­ های مختلف ویروسی

جدول جامع خانواده ­های ویروسی و مشخصات آن ­ها

جدول جامع بیماری­ های مهم ویروسی

باکتری شناسی

باکتری شناسی

این بخش از کتاب پوشش دهنده 2 درس از دروس علوم پایه دامپزشکی است که در مجموع 7 واحد درسی محسوب میشود:

  • باکتری شناسی عمومی
  • باکتری شناسی اختصاصی و بیماری ها

خرید کتاب     دانلود سوالات آزمون‌های قبل        بررسی دقیق آزمون

برخی از نکات و درسنامه‌های بررسی شده در کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی:

بررسی گرم منفی ­ها (ازنظر اکسیداز+/- و لاکتوز+/-)

طبقه­ بندی باکتری­ ها بر اساس دمای رشد

ساختارهای ضروری و ضمایم باکتری­ ها

ساختار ریبوزوم در یوکاریوت­ ها و پروکاریوت­ ها

انواع تاژک باکتریایی

لایه­ های اسپور باکتری

خصوصیات اسپور باکتری­ ها

آناتومی کپسول و خصوصیات آن

بررسی لایه­ ها در باکتری­ های گرم منفی و مثبت

خصوصیات تیکوئیک اسید

بررسی انواع انتقال مواد غذایی به داخل سلول

آزمایش متیل رد و وژس-پروسکوئر

دسته بندی اتوتروف ­ها و هتروتروف­ ها

بررسی باکتری­ ها ازنظر وابستگی به اکسیژن

گلیکولیز و تولیدات نهایی آن

انواع موتاسیون

روش­ های انتقال ژن در باکتری ­ها

روش­ های شمارش میکروب

تفاوت­ های اگزوتوکسین و اندوتوکسین

عوامل مؤثر در حدت باکتری­ ها

برخی از آنتی­ بیوتیک ­های مهم بر اساس مکانیسم عمل

مروری بر تست­ های بیوشیمیایی در آزمایشگاه باکتری­ شناسی

طبقه ­بندی شکل و شناخت باکتری­ های گرم مثبت در آزمایشگاه

درسنامه جامع انواع محیط کشت و خصوصیات آن

تست­ های تشخیص بیماری سل

جدول جامع بیماری سیاه زخم

حیوانات حساس به شاربن

پلازمیدهای باکتری باسیلوس آنتراسیس

تفاوت­ های باسیلوس آنتراسیس و باسیلوس سرئوس


تیپ ­های مختلف کلستریدیوم و نام بیماری آن­ ها

بررسی توکسین­ های تولیدی در کلستریدیوم پرفرینجنس

جدول جامع بیماری انتروتوکسمی یا قلوه نرمی

دلایل بالا بودن قند خون در بیماران مبتلابه انتروتوکسمی

علائم کلینیکی بیماری کزاز

علائم بالینی بوتولیسم

جدول جامع بیماری التهاب شیردان

جدول جامع بیماری هموگلوبینوری باسیلی

فرم ­های بیماری لیستریوز

روش ­های جداسازی باکتری لیستریا

جدول جامع بیماری لنفادنیت کازئوز

جدول جامع بیماری گورم یا استرنگلز

بررسی گونه ­های مختلف استرپتوکوکوس

جدول جامع بررسی باکتری استافیلوکوکوس

فرم­ های ورم پستان حاصل از استافیلوکوکوس اورئوس

بررسی شمار سلول­ های سوماتیک با کمک CMT

انواع گونه­ های اکتینومایسز و بیماری­ های آن

جدول جامع بررسی اشیرشیا کولای و تیپ­ های آن

جدول جامع بیماری سالمونلا

بررسی گونه­ های سالمونلا

انواع گونه ­های بروسلا و اهمیت ­های بالینی آن­ ها

واکسیناسیون در بروسلا

انواع گونه­ های پاستورلا و بیماری­ های آن

انواع گونه ­های اکتینوباسیلوس و عوارض آن

جدول جامع بیماری مشمشه

راه ­های تشخیص بیماری مشمشه

جدول جامع بیماری لپتوسپیروز

مایکوباکتریوم ­ها و گونه­ های مهم آن

جدول جامع بیماری یون یا پاراتوبرکلوزیس

جدول جامع باکتری­ ها به همراه نام بیماری

انگل شناسی

انگل شناسی و بیماری ها

این بخش از کتاب پوشش دهنده 4 درس از دروس علوم پایه دامپزشکی است که در مجموع 9 واحد درسی محسوب میشود:

  • انگل شناسی و بیماری ها 1 – کرم های گرد
  • انگل شناسی و بیماری ها 2 – کرم های پهن
  • انگل شناسی و بیماری ها 3  تک یاخته ها
  • انگل شناسی و بیماری ها 4  بندپایان

خرید کتاب     دانلود سوالات آزمون‌های قبل        بررسی دقیق آزمون

برخی از نکات و درسنامه‌های بررسی شده در کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی:

نکات مهم درباره تریکوموناس

نکات مهم درباره پسوروپتس

نکات مهم درباره هیستوموناس

ستاریا دیجیتاتا و نماتودیازیس مغزی- نخاعی

کیست هیداتیک و اکینوکوکوس گرانولوزوس

سیرتکاملی اکینوکوکوس

سیرتکاملی فاسیولا

انواع فرم بیماری فاسیولوزیس و توضیحات آن

جدول جامع انواع کم­ خونی

نکات مهم درباره ایمریا و کوکسیدیوز

سیرتکاملی کوکسیدیوز در دستگاه گوارشی گاو

نکات مهم درباره استرتاژیا

نکات مهم درباره دیکروسلیوم

سیرتکاملی دیکروسلیوم دندریتیکوم

نکات مهم درباره تنیا هیداتیژنا و ساژیناتا

نکات مهم درباره شیستوزوما

تگومنت، تعریف و ساختار آن

انواع دگردیسی

جدول بررسی گونه­ های مختلف انگل­ های خارجی و نوع دگردیسی آن­ ها

سالک شهری (لیشمانیوز پوستی)

سالک روستایی (لیشمانیوز پوستی)

لیشمانیوز احشایی

اسپیروسرکا لوپی

نکات مهم درباره کنمیدوکوپتس

نکات مهم درباره درمانیسوس گالینه

نکات مهم درباره پارامفیستوموم

جدول جامع انواع میاز و نکات مهم آن­ ها

اسهال سبز

سارکوسیستیس و بیماری دالمنی

نکات مهم درباره استیلزیا

خارش کوئینزلند (خارش شیرین)


تخم، نوزاد نماتود، اسپیکول و نکات آن­ ها

شناسایی انگل­ ها از روی تخم

انواع زایش در انگل­ های مختلف

فرم بالغ سستودها و مرحله نوزادی آن­ ها

مراحل نوزادی ترماتودها

نکات مهم درباره استرونژیلوس

نکات مهم درباره ژیاردیا

نکات مهم درباره توکسوپلاسموز

نکات مهم درباره تیلریا

نکات مهم درباره بابزیوز

نکات مهم درباره استرونژیلوئیدس

انگل­های مرتبط با دستگاه تنفس

نکات مهم درباره هابرونما

تریپانوزوما و بیماری دورین

محل زندگی نماتودها

سندروم هالوزون

نکات مهم درباره گونژیلونما

انواع تولیدمثل در تک­ یاخته ­ها

نکات مهم درباره تلازیا

انواع روابط زندگی بین موجودات

نکات مهم درباره بالانتیدیوم

نماتودهای طیور

نکات مهم درباره دیپلوستوموم

فرآیند پوست‌اندازی در بندپایان

نکات مهم درباره کنه و جرب

نام ­های رایج برای انواع جرب

آزمایش­ ها در تشخیص بیماری ­های انگلی

بیماری ­زا ترین و شایع­ ترین­ ها

نکات مهم درباره شپش­ ها و ساس­ ها

تریپانوزوما و بیماری سورا

جدول جامع انگل­ ها، میزبان و محل ایجاد ضایعه­ ی آن­ ها

ایمنی شناسی

ایمنی شناسی و سرم شناسی

این بخش از کتاب پوشش دهنده 1 درس از دروس علوم پایه دامپزشکی است که 3 واحد درسی محسوب میشود:

  • ایمنی شناسی و سرم شناسی

خرید کتاب     دانلود سوالات آزمون‌های قبل        بررسی دقیق آزمون

برخی از نکات و درسنامه‌های بررسی شده در کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی:

تعریف ایمنی ذاتی در سطح سلولی و مولکولی

تعریف ایمنی اختصاصی

لنفوسیت B و T و نکات مهم آن­ ها

تعاریف آنتی ­ژن، ایمونوژن، هاپتن و مولکول حامل

عوامل مؤثر بر ایمونوژن بودن یک آنتی ­ژن

محل بلوغ و تکامل لنفوسیت­ های B و T

بافت ­ها و اعضای لنفاوی اولیه

بافت ­ها و اعضای لنفاوی ثانویه

بافت ­ها و اعضای لنفاوی ثالثیه

سلول­ های دخیل در ایمنی ذاتی و توضیحات آن

ماکروفاژ، نوتروفیل، ائوزینوفیل، سلول­ های کشنده طبیعی

بررسی مسیرهای سیستم کمپلمان به ­طور خلاصه

نکات مهم در مسیر کلاسیکال و آلترناتیو و لکتین در سیستم کمپلمان

عملکرد­های سیستم کمپلمان

تنظیم­ کننده­ های مسیرهای کمپلمان

تعریف مولکول­ های MHC و عملکرد آن

مولکول MHC II و نکات آن

مولکول MHC I و نکات آن

انواع سلول­ های ارائه دهنده آنتی­ ژن و نکات آن

انواع آنتی­ ژن و مثال ­ها

آنتی­ ژن­ های وابسته به تیموس و غیر وابسته به تیموس

انواع CD ها و نقش آن­ ها در سیستم ایمنی

کمپلکس TCR

چگونگی بروز CD4 و CD8 بر سطح T cells

بررسی کامل ساختار ایمونوگلوبولین

زنجیره­ های سبک و سنگین در تشکیل ایمونوگلوبولین ­ها

ناحیه لولا و عملکرد آن

انواع پیوندها در اتصال آنتی ژن – آنتی ­بادی و بررسی قدرت آن­ ها

تعاریف آگلوتیناسیون، اپسونیزاسیون، نوترالیزاسیون، فعال سازی سیستم کمپلمان، التهاب و ADCC


مکانیسم حمله در سلول­ های ایمنی ذاتی و نکات تکمیلی

اعمال اجرایی آنتی ­بادی­ ها

جدول جامع بررسی خصوصیات IgG

جدول جامع بررسی خصوصیات IgM

جدول جامع بررسی خصوصیات IgA

جدول جامع بررسی خصوصیات IgD

جدول جامع بررسی خصوصیات IgE

IgY و پرندگان

IgA ترشحی و وظایف قطعه ترشحی

بررسی بیشترین و کمترین غلظت و انتشار داخل رگی در انواع ایمونوگلوبولین­ ها

بررسی وزن ایمونوگلوبولین­ ها

جدول مقایسه ­ای انتقال ایمونوگلوبولین­ ها از طریق جفت در حیوانات مختلف

ایمونوگلوبولین­ های غالب در آغوز و شیر در انسان و حیوانات

بررسی گیرنده ­های FceR

سایتوکاین­ ها و تعریف و انواع آن

بررسی اینترفرون گاما

بررسی فاکتور نکروز دهنده تومور و وظایف آن

اعمال اینترلوکین­ ها

انواع فاکتور­های تب­ زای داخلی و خارجی

وظایف لنفوسیت­ های T کمکی و سایتوتوکسک و ماکروفاژها

عملکرد سلول­ های T helper 1 و 2 و 4

ازدیاد حساسیت نوع 1 و نکات و مثال­ های آن

ازدیاد حساسیت نوع 2 و نکات و مثال­ های آن

ازدیاد حساسیت نوع 3 و نکات و مثال­ های آن

ازدیاد حساسیت نوع 4 و نکات و مثال­ های آن

آگلوتیناسیون، پرسی­پیتاسیون، فلوکولاسیون و تفاوت ­ها

جدول جامع آزمایش­ های مهم در ایمنی شناسی

بررسی کامل تست الایزا و انواع روش­ های انجام آن