پاتولوژی (آسیب شناسی)

این بخش از کتاب پوشش دهنده 2 درس از دروس علوم پایه دامپزشکی است که در مجموع 8 واحد درسی محسوب میشود:

  • پاتولوژی (آسیب شناسی) عمومی
  • پاتولوژی (آسیب شناسی) اختصاصی

خرید کتاب     دانلود سوالات آزمون‌های قبل        بررسی دقیق آزمون

 

برخی از نکات و درسنامه‌های بررسی شده در کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی:

التهاب و انواع آن

چهره­ های سلولی غالب در آماس­ های حاد و مزمن

مولکول های چسبان

تعاریف ایکوزانوئید، پروستاگلاندین، ترومبوکسان و لوکوترین

انواع ایکوزانوئیدها و اثرات آن­ ها

نقش TNF و IL-1

التیام با قصد اولیه و ثانویه

جدول جامع بررسی نکروز و آپوپتوز و تفاوت­ های آن­ ها

انواع قانقاریا، نواحی مستعد، عوامل مسبب و مکانیسم اثر آن

نکروز میعانی

نکروز پنیری

انواع کلسیفیکیشن

عوامل ایجادکننده کلسیفیکیشن متاستاتیک

انعقاد خون و ترومبوز

مثلث تریاد ویرشو

عوامل مؤثر در ایجاد ترومبوز

تفاوت­ های ترومبوزهای سرخرگی و سیاهرگی

فاکتورهای ضد انعقادی

اختلال انعقادی منتشر

جدول بررسی تفاوت­ های تومور خوش­خیم و بدخیم

تعاریف تراتوم، هامارتوم، تراتوژن و آنژیوم

جدول جامع راهنمای نام گذاری تومورها برحسب منشأ بافتی

انواع پاسخ­ های تطبیقی سلول

تفاوت­ های هایپرپلازی، هایپرتروفی، متاپلازی و آتروفی

سلول و آسیب سلولی

طبقه­ بندی سلول ­ها بر اساس قدرت میتوز و جبران پذیری

دلایل پدید آمدن ایسکمی ریپرفیوژن

رادیکال ­های آزاد

برخی از محل ­های تولید رادیکال آزاد و فرآیند تولید آن

شوک سپتیک

جدول جامع انواع رنگدانه­ های دارای منشأ داخلی و خارجی

ملانوز کاذب و ملانوز

جداول جامع طبقه ­بندی انواع پنومونی­ ها و نکات مهم آن­ ها
بیماری خرناس و علل بروز آن

آدنوماتوزیس

جراحات پوستی در بیماری مشمشه

جدول جامع انواع آتلکتازی و توضیحات آن

مروری بر مسیر جریان خون

انواع ناهنجاری­ های مادرزادی کلیه

پیلونفریت و عوامل ایجاد آن

گلومرونفریت و فرم­ های آن

علت بروز گلومرونفریت شیمیایی در حیوانات مختلف

عوامل ایجادکننده ATN

بروز ATN از طریق ایسکمی و علل وقوع آن

هیدرونفروز

بررسی اصطلاحات رایج در بخش پاتولوژی اعصاب

آنسفالیت ائوزینوفیلی

بیماری­ های کشنده ویروسی و علائم پاتولوژیک آن­ها

بیماری­ های FMD, BVD,MCF, Rinderpest و علائم پاتولوژیک آن

جراحات حاصل از اکتینومایکوز و اکتینوباسیلوز

هاپوپلازی مینای دندان و بیماری ­های مسبب آن

مروری بر بافت شناسی دندان

نکروز پاپیلاری و عوامل ایجادکننده آن

علائم سیروز کبدی

بیماری مدی