ایمنی شناسی و سرم شناسی

این بخش از کتاب پوشش دهنده 1 درس از دروس علوم پایه دامپزشکی است که 3 واحد درسی محسوب میشود:

  • ایمنی شناسی و سرم شناسی

خرید کتاب     دانلود سوالات آزمون‌های قبل        بررسی دقیق آزمون

برخی از نکات و درسنامه‌های بررسی شده در کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی:

تعریف ایمنی ذاتی در سطح سلولی و مولکولی

تعریف ایمنی اختصاصی

لنفوسیت B و T و نکات مهم آن­ ها

تعاریف آنتی ­ژن، ایمونوژن، هاپتن و مولکول حامل

عوامل مؤثر بر ایمونوژن بودن یک آنتی ­ژن

محل بلوغ و تکامل لنفوسیت­ های B و T

بافت ­ها و اعضای لنفاوی اولیه

بافت ­ها و اعضای لنفاوی ثانویه

بافت ­ها و اعضای لنفاوی ثالثیه

سلول­ های دخیل در ایمنی ذاتی و توضیحات آن

ماکروفاژ، نوتروفیل، ائوزینوفیل، سلول­ های کشنده طبیعی

بررسی مسیرهای سیستم کمپلمان به ­طور خلاصه

نکات مهم در مسیر کلاسیکال و آلترناتیو و لکتین در سیستم کمپلمان

عملکرد­های سیستم کمپلمان

تنظیم­ کننده­ های مسیرهای کمپلمان

تعریف مولکول­ های MHC و عملکرد آن

مولکول MHC II و نکات آن

مولکول MHC I و نکات آن

انواع سلول­ های ارائه دهنده آنتی­ ژن و نکات آن

انواع آنتی­ ژن و مثال ­ها

آنتی­ ژن­ های وابسته به تیموس و غیر وابسته به تیموس

انواع CD ها و نقش آن­ ها در سیستم ایمنی

کمپلکس TCR

چگونگی بروز CD4 و CD8 بر سطح T cells

بررسی کامل ساختار ایمونوگلوبولین

زنجیره­ های سبک و سنگین در تشکیل ایمونوگلوبولین ­ها

ناحیه لولا و عملکرد آن

انواع پیوندها در اتصال آنتی ژن – آنتی ­بادی و بررسی قدرت آن­ ها

تعاریف آگلوتیناسیون، اپسونیزاسیون، نوترالیزاسیون، فعال سازی سیستم کمپلمان، التهاب و ADCC

مکانیسم حمله در سلول­ های ایمنی ذاتی و نکات تکمیلی

اعمال اجرایی آنتی ­بادی­ ها

جدول جامع بررسی خصوصیات IgG

جدول جامع بررسی خصوصیات IgM

جدول جامع بررسی خصوصیات IgA

جدول جامع بررسی خصوصیات IgD

جدول جامع بررسی خصوصیات IgE

IgY و پرندگان

IgA ترشحی و وظایف قطعه ترشحی

بررسی بیشترین و کمترین غلظت و انتشار داخل رگی در انواع ایمونوگلوبولین­ ها

بررسی وزن ایمونوگلوبولین­ ها

جدول مقایسه ­ای انتقال ایمونوگلوبولین­ ها از طریق جفت در حیوانات مختلف

ایمونوگلوبولین­ های غالب در آغوز و شیر در انسان و حیوانات

بررسی گیرنده ­های FceR

سایتوکاین­ ها و تعریف و انواع آن

بررسی اینترفرون گاما

بررسی فاکتور نکروز دهنده تومور و وظایف آن

اعمال اینترلوکین­ ها

انواع فاکتور­های تب­ زای داخلی و خارجی

وظایف لنفوسیت­ های T کمکی و سایتوتوکسک و ماکروفاژها

عملکرد سلول­ های T helper 1 و 2 و 4

ازدیاد حساسیت نوع 1 و نکات و مثال­ های آن

ازدیاد حساسیت نوع 2 و نکات و مثال­ های آن

ازدیاد حساسیت نوع 3 و نکات و مثال­ های آن

ازدیاد حساسیت نوع 4 و نکات و مثال­ های آن

آگلوتیناسیون، پرسی­پیتاسیون، فلوکولاسیون و تفاوت ­ها

جدول جامع آزمایش­ های مهم در ایمنی شناسی

بررسی کامل تست الایزا و انواع روش­ های انجام آن