ژنتیک حیوانی

این بخش از کتاب پوشش دهنده 1 درس از دروس علوم پایه دامپزشکی است که 2 واحد درسی محسوب میشود:

  • ژنتیک حیوانی

خرید کتاب     دانلود سوالات آزمون‌های قبل        بررسی دقیق آزمون

برخی از نکات و درسنامه‌های بررسی شده در کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی:

تفاوت میتوز و میوز

تتراد

جور شدن مستقل ژن ­ها

کراسینگ ­اور

لقاح تصادفی

مراحل اووژنسیس

مراحل اسپرماتوژنسیس

تعاریف پرکاربرد در مبانی ژنتیک

قانون هاردی- واینبرگ

جفتگیری غیر تصادفی

آزمایش مندل

قانون اول و دوم مندل

الگوهای وراثتی که از قانون مندل پیروی نمی­کنند

غالبیت ناقص

هم ­توانی

پیوستگی ژن­ ها

صفات چنداللی

ژن­ های وابسته به جنس

پیوستگی ژن­ ها

مروری بر انواع مسائل ژنتیک