فارماکولوژی و سم شناسی

این بخش از کتاب پوشش دهنده 3 درس از دروس علوم پایه دامپزشکی است که در مجموع 11 واحد درسی محسوب میشود:

  • فارماکولوژی 1
  • فارماکولوژی 2
  • سم شناسی

خرید کتاب     دانلود سوالات آزمون‌های قبل        بررسی دقیق آزمون

برخی از نکات و درسنامه‌های بررسی شده در کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی:

 

طبقه ­بندی آنتی­ بیوتیک ­ها بر اساس مکانیسم عمل

خطرات کلرامفنیکل برای نوزادان

کینولون­ ها – ماکرولیدها – سولفانامیدها

سولفانامیدهای رایج در دامپزشکی

مکانیسم عمل تتراسایکلین

خطرات جنتامایسین

پنی­ سیلین و استافیلوکوک ­ها

انواع آنتاگونیست: فیزیولوژیک- شیمیایی-فارماکولوژیک

داروهای آدرنرژیک

داروهای ضد آدرنرژیکی

بتابلاکرها

محل قرارگیری انواع گیرنده های آلفا 1-2 و بتا 1-2-3

موارد مصرف دوبوتامین

یوهیمبین و زایلازین

شوک ناشی از پنی ­سیلین و درمان آن

اثرات هیستامین

بررسی اثر داروهای آدرنرژیکی بر ارگان­ های مختلف بدن

برخی از سموم مهم و درمان مسمومیت با آن­ها

مسمومیت با وارفارین – هپارین – استامینوفن – اتیلن گلیکول – ارگانوفسفره – اپیوئیدها

داروهای بیهوشی و آرام­بخش

کتامین و تشنج

عوارض مصرف زایلازین در حیوانات مختلف

حداقل غلظت داروی بی‌هوش کننده در آلوئول­ ها

مکانیسم عمل لیدوکائین

داروهای مدر و مکانیسم عمل و محل اثر آن­ ها بر نفرون

فوروزماید – هیدروکلروتیازید – اپیرونولاکتون – استازولامید