فارماکولوژی و سم شناسی

این بخش از کتاب پوشش دهنده ۳ درس از دروس علوم پایه دامپزشکی است که در مجموع ۱۱ واحد درسی محسوب میشود:

  • فارماکولوژی ۱

  • فارماکولوژی ۲

  • سم شناسی

برخی از نکات و درسنامه‌های بررسی شده در کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی:

طبقه ­بندی آنتی­ بیوتیک ­ها بر اساس مکانیسم عمل

خطرات کلرامفنیکل برای نوزادان

کینولون­ ها – ماکرولیدها – سولفانامیدها

سولفانامیدهای رایج در دامپزشکی

مکانیسم عمل تتراسایکلین

خطرات جنتامایسین

پنی­ سیلین و استافیلوکوک ­ها

انواع آنتاگونیست: فیزیولوژیک- شیمیایی-فارماکولوژیک

داروهای آدرنرژیک

داروهای ضد آدرنرژیکی

بتابلاکرها

محل قرارگیری انواع گیرنده های آلفا ۱-۲ و بتا ۱-۲-۳

موارد مصرف دوبوتامین

یوهیمبین و زایلازین

شوک ناشی از پنی ­سیلین و درمان آن

اثرات هیستامین

بررسی اثر داروهای آدرنرژیکی بر ارگان­ های مختلف بدن

برخی از سموم مهم و درمان مسمومیت با آن­ها

مسمومیت با وارفارین – هپارین – استامینوفن – اتیلن گلیکول – ارگانوفسفره – اپیوئیدها

داروهای بیهوشی و آرام­بخش

کتامین و تشنج

عوارض مصرف زایلازین در حیوانات مختلف

حداقل غلظت داروی بی‌هوش کننده در آلوئول­ ها

مکانیسم عمل لیدوکائین

داروهای مدر و مکانیسم عمل و محل اثر آن­ ها بر نفرون

فوروزماید – هیدروکلروتیازید – اپیرونولاکتون – استازولامید

اعمال اصلی آلدوسترون

مخدرها و NSAIDs

استامینوفن و خصوصیات آن

اثرات مورفین و آنتاگونیست ­های آن

عوارض مصرف مورفین

علائم ترک ناگهانی داروهای مخدر

جدول جامع داروهای مؤثر بر دستگاه گوارش

داروهای مؤثر بر هضم و جذب

داروهای مؤثر بر تحرکات دستگاه گوارش

مکانیسم عمل امپرازول و کاربرد بالینی آن

بیماری رفلکس ازوفاگوس و درمان آن

مبانی فارماکولوژی

بهره ­دهی بیولوژیکی و فرمول محاسبه آن

LD50 – EC50 – LC50 – ED50

آشنایی با عبارات مخفف رایج در سم­ شناسی

NOEL – NOAEL – LOEL – LOAEL – TI

فرآیند سنتز کته­ کولامین­ ها

ارگان­ ها و بافت­ های دارای توانایی متابولیزه مواد

التهاب و فرآیند ایجاد و سرکوب آن

جدول جامع داروهای ضدانگل داخلی

بنزومیدازول­ ها – شبه نیکوتینی – ماکروسیکلیک­ لاکتون و توضیحات آن

جدول جامع ضد تک­ یاخته­ ها

جدول جامع ضدانگل­ های خارجی

بررسی مسائل پرتکرار در فارماکولوژی در ۳ فرم

شوک آنافیلاکسی و مکانیسم شروع آن

بخش نکات متفرقه