ماهی شناسی و تکثیر و پرورش ماهی

این بخش از کتاب پوشش دهنده 2 درس از دروس علوم پایه دامپزشکی است که 4 واحد درسی محسوب میشود:

  • ماهی شناسی
  • تکثیر و پرورش ماهی

خرید کتاب     دانلود سوالات آزمون‌های قبل        بررسی دقیق آزمون

برخی از نکات و درسنامه‌های بررسی شده در کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی:

دسته­ بندی ماهیان بر اساس اسکلت داخلی

طول کل، استاندارد، چگالی، پوزه، سر

ساختار عمومی پوست ماهیان

انواع فلس

تفاوت ماهی تازه و ماهی کهنه

انواع باله در ماهیان

موقعیت آناتومیکی باله ­های مختلف ماهیان

هموسرک و هتروسرک

آبشش و ساختمان آن­

خارهای آبششی

تفکیک جنسی ماهیان

دندان­ های حلقی

رژیم غذایی در ماهیان مختلف

بررسی طول دستگاه گوارش و معده در ماهیان مختلف

زوائد باب ­المعدی

جسمک استانیوس

ویژگی­ های محیط مناسب برای پرورش قزل ­آلا

دما و pH مناسب برای پرورش در ماهیان مختلف

روش­ های مهم در پرورش ماهی

رژیم غذایی در انواع کپور ماهیان

هماوری

شاخص قطبی شدن

رفع چسبندگی؛ انواع و روش­ های آن

روش ­های تکثیر مصنوعی در ماهیان

لقاح خشک – نیمه خشک و مرطوب

هورمون تراپی در کپور ماهیان

مراحل مختلف زندگی آزادماهیان

مروری جامع بر کپور ماهیان