کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی

این بخش از کتاب پوشش دهنده 1 درس از دروس علوم پایه دامپزشکی است که 4 واحد درسی محسوب میشود:

  • کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی

خرید کتاب     دانلود سوالات آزمون‌های قبل        بررسی دقیق آزمون

برخی از نکات و درسنامه‌های بررسی شده در کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی:

عوامل درون گرای مؤثر بر رشد میکروب

عوامل برونگرای مؤثر بر رشد میکروب

نکاتی از pH مواد غذایی و تأثیر آن بر جمعیت باکتری­ ها

مقایسه میکروارگانیسم­ ها ازنظر میزان نیاز به مواد مغذی جهت رشد و تکثیر

طبقه ­بندی توکسین­ ها بر اساس مکانیسم عمل و ماهیت سموم میکروبی

باکتری­ های عامل مسمومیت غذایی

باکتری­ های عامل عفونت مواد غذایی

دوزهای عفونی انواع باکتری

باکتری یرسینیا و عوارض آن

تیپ­ های باکتری کلستریدیوم بوتولینوم و نکات مقایسه ­ای

انواع بوتولیسم:

بوتولیسم در مواد غذایی

بوتولیسم زخم

بوتولیسم اطفال

خصوصیات باکتری کمپیلوباکتر ژژونای

سالمونلا و سروتیپ ­های آن ازنظر بیماری­زایی

باکتری شیگلا و عوارض آن

بررسی کامل تیپ­ های مختلف اشیرشیا کولای

استافیلوکوکوس اورئوس و آنزیم­ های تولیدی آن

استافیلوکوکوس اورئوس و عوارض آن

باسیلوس سرئوس و انواع فرم ­های آن

باسیلوس سرئوس و عوارض آن

مسمومیت با ویبریو پاراهمولیتیکوس و کلرا

میزان آب فعال موردنیاز میکروارگانیسم­ ها

بررسی آفلاتوکسین و 4 تیپ آن

مایکوتوکسین پاچولین

مایکوتوکسین زیرالنون

جدول جامع بررسی انواع واکنش­ های قهوه ­ای شدن

راه های کنترل فرآیند قهوه ای شدن

قندها ازنظر قدرت احیاکنندگی

واکنش میلارد و افراد دیابتی

سختی دائم و موقت آب

فساد روغن­ ها

موم

انواع آنتی‌اکسیدان ها (طبیعی، سنتتیک و…)

قندهای موجود در عسل

محاسبه اسیدیته عسل

انواع شیرین کننده ها

راداپرتیزاسیون – رادیسیداسیون – رادوریزاسیون

TDT – D value – Z value – F value

ماکروکجلدال و مراحل آن

مواد ازتِ فرار

عدد پراکسید

عدد ید

اندیس یدی

هیدروژناسیون

محیط­ های کشت مخصوص برای میکروارگانیسم ­ها