با عرض پوزش به نظر می‌رسد که پرداخت شما با مشکلی همراه بوده. برای رفع مشکل می‌توانید دقایقی دیگر دوباره امتحان کنید یا اینکه از بخش پشتیبانی فروش موضوع را بررسی کنید.

از اینکه در طی فرآیند خرید شما اختلالی پیش آمده عذرخواهی می‌کنیم و امیدواریم با پشتیبانی مناسب و رفع مشکل رضایت شما را کسب کنیم.