آناتومی (کالبدشناسی) و جنین شناسی دامپزشکی

این بخش از کتاب پوشش دهنده 4 درس از دروس علوم پایه دامپزشکی است که در مجموع 13 واحد درسی محسوب میشود:

  • کالبدشناسی پایه
  • کالبدشناسی مقایسه‌ای 1
  • کالبدشناسی مقایسه‌ای 2
  • جنین شناسی

خرید کتاب     دانلود سوالات آزمون‌های قبل        بررسی دقیق آزمون

برخی از نکات و درسنامه‌های بررسی شده در کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی:

آشنایی با اصطلاحات رایج

سیستم اعصاب مرکزی و نواحی پنج‌گانه مغز

استخوان­ های اندام سینه ­ای

جدول آناتومی مقایسه ­ای مچ دست در حیوانات

جدول آناتومی مقایسه­ ای قلم دست در حیوانات

نکات تکمیلی – بررسی تفاوت ­های ساختاری استخوان های اندام سینه‌ای در حیوانات مختلف

ماهیچه ­های اندام سینه­ ای و نکات تکمیلی

عصب­دهی به ماهیچه ­های اندام سینه ­ای

جدول بررسی صدمه به اعصاب ماهیچه­ های اندام سینه ­ای و تأثیر آن بر حرکت

عروق اندام سینه ­ای

استخوان­ های اندام لگنی

جدول آناتومی مقایسه­ ای مچ پا در حیوانات

جدول آناتومی مقایسه ­ای قلم پا در حیوانات

نکات تکمیلی – بررسی تفاوت­ های ساختاری استخوان‌های اندام لگنی در حیوانات مختلف

ماهیچه ­های اندام لگنی و نکات تکمیلی

عصب­دهی به ماهیچه ­های اندام لگنی

جدول بررسی صدمه به اعصاب ماهیچه­ های اندام لگنی و تأثیر آن بر حرکت

عروق اندام لگنی

جمجمه و نکات مقایسه ­ای و تکمیلی

ستون مهره

جداول مقایسه و بررسی مهر­های اطلس، آکسیس، مهره نمونه، مهره 6 و 7

ماهیچه ­های ناحیه سر

اعصاب ناحیه سر

عروق ناحیه سر

ماهیچه­ های گردنی و نکات تکمیلی

مفصل شناسی

بررسی کره چشم و ماهیچه­ های چشم

جدول آناتومی مقایسه ­ای سم در حیوانات

زبان و غدد بزاقی

دندان ­ها

آناتومی مقایس ه­ای غضروف­ های حنجره

جدول آناتومی مقایسه­ ای ریه در حیوانات

ماهیچه­ه ای تنفسی

قلب

عقده­ های لنفاوی

معده

بخش­های معده تکسمیان

بخش­های معده نشخوارکنندگان

روده

جدول آناتومی مقایسه ­ای پانکراس در حیوانات

جدول آناتومی مقایسه ­ای کبد در حیوانات مختلف

کیسه صفرا

کلیه و مجاری ادراری

دستگاه تناسلی نر

جدول آناتومی مقایسه­ ای غدد ضمیمه جنسی نر

دستگاه تناسلی ماده

آناتومی مقایسه ­ای جفت در حیوانات

تخمدان

جدول بررسی نواحی اویداکت در پرندگان