در جدول زیر تعداد سوالاتی که به صورت معمول از هر درس در آزمون‌های پیش درمانگاهی طرح می‌شود را مشاهده می‌کنید.

 • تعداد سوالات دقیقا به اندازه تعداد واحدهای هر درس است.

آزمون جامع پره انترنی دامپزشکی دانشگاه آزاد (۱۰۸ سوال)

 • کالبدشناسی پایه = ۲
 • کالبدشناسی مقایسه ای ۱ = ۵
 • کالبدشناسی مقایسه ای ۲ = ۵
 • جنین شناسی = ۱
 • بافت شناسی مقایسه ای ۱ = ۳
 • بافت شناسی مقایسه ای ۲ = ۳
 • ویروس شناسی و بیماری ها = ۴
 • باکتری شناسی عمومی = ۳
 • باکتری شناسی اختصاصی و بیماری ها = ۴
 • ایمنی شناسی = ۳
 • انگل شناسی و بیماری ها ۱ = ۳
 • انگل شناسی و بیماری ها ۲ = ۲
 • انگل شناسی و بیماری ها ۳ = ۲
 • انگل شناسی و بیماری ها ۴ = ۲
 • جانور شناسی عمومی = ۳
 • فارماکولوژی ۱ = ۴
 • فارماکولوژی ۲ = ۳
 • بیوشیمی ۱ = ۲
 • بیوشیمی ۲ = ۴
 • زبان تخصصی = ۲
 • فیزیولوژی ۱ = ۴
 • فیزیولوژی ۲ = ۵
 • قارچ شناسی و بیماری های قارچی = ۲
 • ژنتیک حیوانی = ۲
 • آسیب شناسی عمومی = ۴
 • آسیب شناسی اختصاصی = ۴
 • بهداشت و پرورش دام = ۴
 • تغذیه دام = ۴
 • تغذیه اختصاصی دام = ۱
 • بهداشت و صنایع شیر = ۲
 • کنترل کیفی مواد غذایی = ۴
 • صنایع مواد غذایی با منشا دامی = ۲
 • بهداشت و پرورش طیور = ۳
 • تغذیه اختصاصی طیور = ۱
 • تکثیر و پرورش ماهی = ۲
 • ماهی شناسی = ۲
 • فیزیک پزشکی = ۲

آزمون جامع پره انترنی دامپزشکی دانشگاه سراسری (تعداد سؤال: متغیر)

از آنجاکه آزمون جامع دانشگاه سراسری برخلاف آزمون دانشگاه آزاد به صورت کشوری برگزار نمی‌شود، قوانین متفاوتی برای هر دانشگاه دارد.

به طور مثال در آئین نامه دانشگاه سراسری کرمانشاه تعداد ۵۶ سوال ذکر شده ولی در دانشگاه سراسری شهرکرد ۶۴ سوال و در دانشگاه سراسری ارومیه ۸۴ سوال، دانشگاه سراسری لرستان ۱۱۰ سوال و…

در لینک های زیر برخی از آیین نامه های اجرایی آزمون جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی در دانشگاه های سراسری را قرار داده ایم:

آیین نامه اجرایی آزمون جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی دانشگاه سراسری کرمانشاه

آیین نامه اجرایی آزمون جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی دانشگاه سراسری ارومیه

آیین نامه اجرایی آزمون جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی دانشگاه سراسری شهرکرد

آیین نامه اجرایی آزمون جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی دانشگاه سراسری اهواز