بافت شناسی

این بخش از کتاب پوشش دهنده 2 درس از دروس علوم پایه دامپزشکی است که در مجموع 6 واحد درسی محسوب میشود:

  • بافت شناسی 1
  • بافت شناسی 2

خرید کتاب     دانلود سوالات آزمون‌های قبل        بررسی دقیق آزمون

برخی از نکات و درسنامه‌های بررسی شده در کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی:

ارگانل­ های داخل سلولی و وظایف آن­ ها

اجزای اسکلت سلولی و توضیحات

بازال لامینا

انواع اتصالات سلولی

بافت شناسی دستگاه تنفس طیور

مژه ­ها

اجزای ماتریکس بافت همبندی

انواع بافت همبند حقیقی و توضیحات

انواع کلاژن

دیسک ­های بین مهره ­ای

سلول­ های بافت همبندی و توضیحات

محل استقرار انواع ماکروفاژها و اسامی آن­ها

انواع بافت غضروف

ساختمان سیستم هاورس

استئوکلاست و وظایف آن

اشکال غیرطبیعی اریتروسیت­ ها و انواع آنمی

ساختمان پلاکت

انواع گرانول ­های پلاکت

انواع لوکوسیت و توضیحات

چند اصلاح در ارتباط با سلول­ های عضلانی

تریاد – دیاد

بخش­های مختلف نورون و توضیحات

مرور خلاصه سلول ­های نوروگلی و نکات تکمیلی

میلین سازی

انواع آستروسیت

بافت شناسی اندام ­های اصلی دستگاه اعصاب مرکزی

نخاع – مخچه – مخ

جدول مقایسه­ ای بررسی انواع عروق و لایه­ های آن

انواع مویرگ و توضیحات آن

انواع شبکه مویرگی

بافت‌شناسی تیموس

تیموس در طیور

ساختمان پوست و توضیحات آن

لایه ­های اپیدرمی و توضیحات آن

انواع تخلیه مواد ترشحی از سلول ­های مترشحه

اشکال غدد برون­ریز

بافت شناسی دندان

بافت شناسی زبان

بافت شناسی معده نشخوارکنندگان

انواع غدد معدی

غدد زیر مخاط

سلول­ های اپیتلیوم روده کوچک

بافت‌شناسی کبد

سلول­ های اصلی و غیر اصلی پانکراس

لوزالمعده طیور

انواع برونشیول و توضیحات

انواع نوموسیت

اجزا و لایه ­های سد خونی – هوایی

بافت شناسی ناحیه بویایی

اجزای دستگاه جنب گلومرولی

بافت‌شناسی تخمدان

فولیکول­ های تخمدانی

بافت شناسی رحم

سلول­ های اپیتلیوم لوله منی ساز

بررسی انواع تقسیم و عدد کروموزومی در سلول­ های جنسی