ضمیمه‌ چاپ قدیمی کتاب – هر ۳ بخش (اتمام پشتیبانی از چاپ اول)

توجه: به دلیل تغییرات عمده در ساختار و متن چاپ اول کتاب، دیگر امکان ادامه پشتیبانی از چاپ قدیمی کتاب وجود نداشته و این بخش بروزرسانی‌های جدیدی دریافت نخواهد کرد.

برای دانلود تغییرات ویرایش دوم کلیک کنید!

 

بخش اول شامل: بیوشیمی – باکتری شناسی – آسیب شناسی – ماهی شناسی و تکثیر و پرورش ماهی – بهداشت و صنایع شیر

Zamime1

بخش دوم شامل: کالبدشناسی پایه و مقایسه‌ای – جنین شناسی – زبان تخصصی – انگل شناسی – فیزیولوژی – ادامه‌ی پاتولوژی – بافت شناسی

Zamime2

بخش سوم شامل: فارماکولوژی – ایمنی شناسی – ویروس شناسی – بهداشت و پرورش و تغذیه دام – بهداشت و پرورش و تغذیه طیور – کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی

Zamine3

بخش‌های باقیمانده

Extra

سوال ۷۵ بخش بیوشیمی صفحه ۹۰:

سوال آزمون دارای مشکل است زیرا گزینه اصلی در میان گزینه‌ها قرار نگرفته و همچنین در صورت سوال از کلمه “تنها” استفاده شده. با اینحال در درسنامه صفحه ی بعد ذکر شده که در مرحله “بعدی” از مرحله ۶ این عمل فسفوریلاسیون در سطح سوبسترا رخ داده. یعنی مرحله ای که توسط آنزیم فسفوگلیسرات کیناز به وقوع پیوسته. همچنین در مرحله ۱۰ تبدیل فسفوانول پیرووات به پیرووات توسط آنزیم پیرووات کیناز دوباره همین عمل فسفریلاسیون در سطح سوبسترا رخ داده. اگر در گزینه های سوال مثل سوال ۷۵ نه پیرووات کیناز بود و نه فسفوگلیسرات کیناز شما ناچار هستید گزینه گلیسرآلدئید ۳ فسفات دهیدروژناز را انتخاب کنید تا نمره سوال به شما افزوده گردد.

توجه سوال ۱۱ بخش ایمنی شناسی به دلیل متفاوت بودن مطالب درج شده در رفرنس ها جواب های گوناگونی می تواند داشته باشد.

بعد از بررسی از روی چندین رفرنس به این نتیجه رسیدیم که نزدیکترین جواب “لیزوزیم” است. جدول کامل بررسی گرانول‌های نوتروفیل و محتویات آن در ویرایش دوم کتاب قرار گرفته.

به همین دلیل بهتر است برای استاندارد شدن سوال گزینه ج را از لیزوزوم به لیزوزیم تغییر دهید. پاسخ صحیح همین گزینه خواهد شد.