ناحیه کاربری

آزمون علوم پایه دامپزشکی شهریور 1402 (جدید)

سوالات آزمون 2 شهریور 1402 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 2 شهریور 1402 – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون شهریور 1402 و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

آزمون علوم پایه دامپزشکی اسفند 1401

سوالات آزمون 11 اسفند 1401 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 11 اسفند 1401 – آزمون دات نت

تطبیق این آزمون تا 2 هفته آینده در وبسایت منتشر خواهد شد.

آزمون علوم پایه دامپزشکی شهریور 1401

سوالات آزمون 3 شهریور 1401 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 3 شهریور 1401 – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون شهریور 1401 و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

آزمون علوم پایه دامپزشکی اسفند 1400

سوالات آزمون 12 اسفند 1400 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 12 اسفند 1400- آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون اسفند 1400 و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

آزمون علوم پایه دامپزشکی شهریور 1400

سوالات آزمون 18 شهریور 1400 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 18 شهریور 1400- آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون شهریور 1400 و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

آزمون علوم پایه دامپزشکی اسفند 99

سوالات آزمون 14 اسفند 99 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 14 اسفند 99 – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون اسفند 99 و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

آزمون علوم پایه دامپزشکی شهریور 99

سوالات آزمون 20 شهریور 99 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 20 شهریور 99 – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون شهریور 99 و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

آزمون علوم پایه دامپزشکی شهریور 98

سوالات آزمون 14 شهریور 98 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 14 شهریور 98 – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون شهریور 98 و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

آزمون علوم پایه دامپزشکی بهمن 97

سوالات آزمون 19 بهمن 97 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 19 بهمن 97 – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون بهمن 97 و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

آزمون علوم پایه دامپزشکی شهریور 97

سوالات آزمون 15 شهریور 97 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 15 شهریور 97 – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون شهریور 97 و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

آزمون علوم پایه دامپزشکی بهمن 96

سوالات آزمون 20 بهمن 96 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 20 بهمن 96 – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون بهمن 96 و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

آزمون علوم پایه دامپزشکی شهریور 96

سوالات آزمون 20 شهریور 96 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 20 شهریور 96 – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون شهریور 96 و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

آزمون علوم پایه دامپزشکی بهمن 95

سوالات آزمون 20 بهمن 95 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 20 بهمن 95 – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون بهمن 95 و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

آزمون علوم پایه دامپزشکی شهریور 95

سوالات آزمون 20 شهریور 95 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 20 شهریور 95 – آزمون دات نت

آزمون علوم پایه دامپزشکی بهمن 94

سوالات آزمون 16 بهمن 94 – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون 16 بهمن 94 – آزمون دات نت

چند نکته:

  • تمامی سوالات 16 سال آزمون‌های پیش درمانگاهی در کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی (ویرایش 4 دوره 2 جلدی) گردآوری شده و برای آن‌ها پاسخ تشریحی تدوین شده است.
  • ممکن است تعدادی از پاسخ‌های کلیدی منتشر شده توسط مرکز سنجش و پذیرش صحیح نباشند که این سوالات در زمان اعتراض به ایرادات علمی مشخص شده‌اند. در کتاب راهنمای جامع همواره صحیح‌ترین پاسخ‌های ممکن برای سوالات انتخاب می‌شود و سوالات دارای ایراد به فرم صحیح تغییر پیدا کرده‌اند.
  • اگر پی‌دی‌اف حاوی سوالات آزمون قبل از سال 94 را دارید بایستی به این نکته توجه کنید که این پی‌دی‌اف‌ها از تصویر برگه‌های آزمون دانشجویان تهیه شده و ممکن است گزینه‌های علامت خورده در آن‌ها صحیح نباشد. اگر خودتان پاسخ‌ها را پیدا کنید قابل اطمینان‌تر خواهد بود. در کتاب راهنمای جامع پاسخ صحیح تمامی این سوالات نیز وجود دارد.
  • کارنامه عملکرد کتاب راهنمای جامع در 10 دوره آزمون اخیر:

    نتایج آزمون پیش درمانگاهی دامپزشکی

    نتایج آزمون پیش درمانگاهی پره انترنی دامپزشکی

  • برو به صفحه اصلی مرتبط با دانلود آزمون‌های پیش‌درمانگاهی

Vetinfo Telegram Channel